Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.5.1995)


 

Problém č. 2833 – originál

Ivo Lebloch, Humenné

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2834 – originál

Stanislav Hudák a

Marián Juhás, Topoľovka

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaTraja bieli jazdci

V jednofázovej dvojťažke s trojicou jazdcov (čo je dovolené, ale nie príliš obľúbené) hrá hlavnú úlohu čierna dáma (sedem variantov so šiestimi matmi). Pomocný mat dvojice autorov z východoslovenskej Topoľovky obsahuje dve riešenia s recipročnou zámenou ťahov bieleho. Riešenia oboch skladieb pošlite do 18 dní na adresu NP-magazín, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2833 b. Ka5 Dc6 Vb7 Se4 Sg5 Ja7 Jd7 Jg1 Pa4 d2 d3 f4 (12), č. Kd4 Db3 Jb8 Jc1 Pd6 e7 g4 g7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2834 b. Ka4 Sb1 Sg1 Pf2 (4), č. Kc6 Sd6 Pc7 e5 f4 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2822 a 2823 vyhrávajú: Stanislav Kuchyňa, Dolná Trnávka 81, 966 21 p. Lovča, Miloš Lakatoš, Orgovánová 4, 075 01 Trebišov a Ján Valuška, Záhonok 873/13, 960 01 Zvolen.

Riešenie problému č. 2828 (Formánek): a) Zvodnosť 1.Kb6? tempo, 1...c4, Kc4, Ke4 2.De5, Dg8, De5 mat, 1...Ke6!, riešenie 1.Jf6+ Kc4, Ke6, K:c6 2.Db3, De5, Db6 mat, b) 1.Jc4 tempo 1...Kc4, Ke4, Ke6, K:c6 2.Db3, De5, Dd6, Db7 mat. Trojfázová dvojťažka s tromi zámenami matov a jednou zámenou obrany (mat De5).

Prípadné pripomienky k riešeniu opravy štúdie č. 2615 (Hlinka) uverejníme neskôr.


Slováci v Česku

Trochu oneskorene sme dostali správu o úspechu slovenských riešiteľov na I. medzinárodných majstrovstvách ČR v Brne 8.4.1995. Zvíťazil úradujúci majster SR Marek Kolčák (84,5 bodu za 245 minút) pred Z. Libišom zo Sychotína pri Brne (84 – 240), P. Gvozdjákom (83,5 – 251) a Ľ. Širáňom (81 – 305). Uvedení traja riešitelia sú z Bratislavy, na 8. mieste (zo 17 účastníkov) skončil J. Lörinc z Dubnice nad Váhom (60,5 – 304).


Svetová súťaž

Počet zúčastnených štátov na 5. svetovej súťaži v kompozičnom šachu sa zvýšil o Arménsko a Bosnu s Hercegovinou na 38. Vydanie brožúry so všetkými konkurujúcimi skladbami (okolo 700) sa očakáva okolo júla t. r. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred