Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.6.1995)


Problém č. 2841 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce









Mat 2. ťahom


Problém č. 2842 – originál

Stanislav Vokál, Košice









Samomat 5. ťahom



Samomat

Popri jednofázovej dvojťažke uverejňujeme opäť raz originálny samomat, historicky druhý najstarší žáner kompozičného šachu. Aby nebol príliš náročný, prezradíme časť riešenia: 1.Da3 hrozí 2.D:d3+ a vynútené 2...S:d3 alebo J:d3 mat, 1...Sb3 2.Sd5+ c:d5 3.De7! s hrozbou 4.De2+ d:e2 mat. Otázka znie, čo nasleduje po najlepšom 3...Sd1. Riešenie dvojťažky a dokončenie riešenia samomatu pošlite do 18 dní na adresu NP-magazín, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2841 b. Kd7 Dh7 Va5 Sc2 Sc3 Jb2 Jb5 Pb4 (8), č. Kd5 Vf5 Vf6 Se7 Je8 Pc5 e6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2842 b. Kf1 Df8 Vh4 Sd4 Sf7 Pb2 g6 h2 (8), č. Kf3 Va1 Sc4 Jc1 Pa2 b7 c6 d3 f2 g7 h3 (11), biely začne a donúti čierneho dať mať (bielemu kráľovi) najneskôr piatym ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2829 a 2830 vyhrávajú: Viliam Jerz, Planckova 1, 851 01 Bratislava, Štefan Papán, SNP 1198/32-18, 026 01 Dolný Kubín a Milan Svrček ml., Komorová 5, 038 61 Bratislava.

Riešenie problému č. 2834 (Hudák a Juhás): 1. riešenie 1.Kc5 Sa2 2.c6 f3 mat, 2. riešenie 1.Kd5 f3 2.c6 Sa2 mat. Recipročná zámena ťahov bieleho, ale lepšie by bolo, keby sa ťah c6 neopakoval.

Riešenie problému č. 2835 (Pituk): Zvodnosť 1.Ve3? hrozí 2.Je6 mat, 1...d:c5, Df6, D:f7, Sb3 2.e6, V:f6, D:f7, J:d3 mat, 1...V:e8!, riešenie 1.Dc6 hrozí 2.De4 mat, 1...d:c5, K:e5, Va4, d5 2.V:g4, D:d6, J:d3, D:h6 mat. Zámena matu a voľná zámena dvoch variantov.

Riešenie problému č. 2836 (Brada): 1.Va5 hrozí 2.Va6+ Kc5 3.Sd6 mat, 1...K:a5 2.Sc7+ Ka4 3.Sd7 mat, 1...Jb4 2.K:b4 a 3.Va6 mat. Skúsený riešiteľ očakáva modelové maty, ale česká škola sa tentoraz "nekoná".

* Riešiteľskú súťaž v rámci turnaja Hlohovec Open (7.5.1995) vyhral Marek Kolčák (20 bodov za 80 minút) pred Petrom Gvozdjákom (20 – 87) a Pavlom Jankovičom (18 – 70). Príjemnou novinkou bola účasť žien: o sekundy lepšie riešila Elena Petrovičová pred Zuzanou Kováčovou (18 – 89), pričom obe predstihli našich známych riešiteľov M. Svrčka (17 – 86) a Ľ. Širáňa (12 – 89)! Sponzor súťaže Slovakofarma Hlohovec pripravil pre víťazov hodnotné ceny: pánske, dámske a stolové hodiny; organizátor podujatia finančné ceny. – Riešili sa dve dvojťažky, mnohoťažka a dve štúdie – za 90 minút bolo možné získať 22 bodov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred