Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.8.1996)


Skladba č. 2954 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 2. ťahom, 2 riešenia

Zvolenský šach


Skladba č. 2955 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 2. ťahom

Zvolenský šachZvolenský šach

Takto sme si dovolili nazvať nový druh exošachu, ktorý vymyslel a dnes našim čitateľom predkladá mladý zvolenský šachový skladateľ, študent bratislavskej UK, Miroslav Brada. Základné pravidlá zvolenského šachu znejú takto: Kameň, na ktorý pôsobí ľubovoľný kameň tej istej farby, je paralyzovaný (čo znamená, že nemôže ťahať, nedáva šach a sám neparalyzuje iný vlastný kameň): Výnimkou je prípad vzájomného pôsobenia, či už recipročného (napr. dve na seba pôsobiace biele, prípadne čierne veže), alebo cyklického (veža na jazdca, jazdec na strelca, strelec na vežu): vtedy sú všetky zúčastnené kamene voľné (neparalyzované). Pravidlo o paralýze sa nevzťahuje na kráľa (aktívne ani pasívne).

Ako prvý príklad uvedieme dvojťažku na diagrame č. 2954: 1.J:d6? je síce dovolené, ale nejde o šach, lebo Jd6 je paralyzovaný strelcom e5. Po úvodníku 1.Sf4! už hrozí 2.J:d6 mat (Sf4 neparalyzuje Jd6, lebo sám je paralyzovaný jazdcom d5), obranou je 1...J:d2 (resp. ľubovoľný ťah Jb3), lebo tým sa paralyzuje Jd5, čím sa uvoľní (odparalyzuje) Sf4 a zároveň umožní 2.D:e3 mat (keďže Jd5 neparalyzuje De3); druhý tematický variant je 1...S:f4 2.Df5 mat (čierny Jd6 je paralyzovaný strelcom f4, kdežto Df5 s Vh5 sú "navzájom" voľné.

Druhé riešenie sa začína ťahom 1.Jf4 a hrozí 2.D:e3 mat; varianty už prenechávame čitateľom. Obsah č. 2955 sa odohráva v inej polohe, keď matujúcou figúrou je "fixný" Jf2, pričom ťahy 1.Dc3?, resp. 1.Vf7? (s hrozbami 2.Vf7, resp. 2.Dc3 mat) sú iba zvodnosťami. Riešiteľom odporúčame postupovať v oboch skladbách veľmi ostražito: varianty sú naozaj duchaplné, ale nemôžeme zaručiť stopercentnú korektnosť... Doplnenie riešenia č. 2954 a celé riešenie č. 2955 pošlite do 19. augusta t. r. na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2954 b. Ke6 Dh3 Vh5 Sa2 Se5 Jc8 Jd5 Pd2 e2 (9), č. Ke4 Va7 Vd4 Sg5 Sh1 Jb3 Jd6 Pb6 e3 h2 (10); 2955 b. Kg4 Dc5 Vf6 Vh2 Sa6 Jb6 Jf2 Pd6 e5 e6 g6 h3 (12), č. Ke4 Ve1 Jg2 Pc6 h4 (5); v oboch začne biely a dá mat druhým ťahom podľa pravidiel zvolenského šachu, v 2954 vedú k cieľu dva prvé ťahy bieleho.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 2944 a 2945 vyhrávajú: Vladimír Hudec, Ul. L. Svobodu 8/83, 969 00 Banská Štiavnica, Ján Klučka, 935 52 Šarovce 425 a Ján Peteraj, Švermova 8, 977 01 Brezno.

Riešenie skladby č. 2949 (Vicén): Zdanlivé hry 1...d4, f5, Kd4 2.f3, De3, De3 mat, 1.f4 hrozí 2.De5 mat, 1...d4, f5, Kd4(Ke3) 2.Ve2, V:e6, De5 mat (1...S:f4, f6 2.D:f4, V:e6 mat). Zámena troch matov s originálnou motiváciou a veľmi dobrým úvodníkom. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred