Vzad <<  >> Vpred

Vzad << Výsledky >> Vpred

Pravda 1994-1995

(2.8., 16.8., 23.8., 6.9., 13.9., 20.9., 27.9., 11.10., 18.10., 25.10.1996)

Dvojťažky   Trojťažky   Mnohoťažky   Štúdie   Ostatné skladby


Našej dvojročnej skladateľskej súťaže sa zúčastnilo 135 originálnych skladieb slovenských autorov, ktoré boli uverejnené v rokoch 1994 a 1995. Z toho bolo 74 dvojťažiek, 14 trojťažiek, 4 mnohoťažky, 8 štúdii a 35 iných skladieb. Všetky pôvodne nekorektné skladby autori medzičasom opravili; výnimkou je štúdia č. 2749, ktorá však neašpirovala na vyznamenanie. Vzhľadom na počet a úroveň jednotlivých druhov skladieb sme súťaž rozdelili na 5 oddelení: dvojťažky (rozhodca Štefan Sovík, Nitra), trojťažky, mnohoťažky (v oboch Bedrich Formánek, Bratislava), štúdie (Ladislav Packa, Galanta) a exoskladby (Karol Mlynka, Bratislava). V súťaži sa osobitne hodnotili skladby začínajúcich autorov (za ktoré sa pokladajú skladby uverejnené do troch rokov od dátumu prvotiny).

Komentáre k súťaži a jednotlivým vyznamenaným skladbám napísali rozhodcovia. Výsledok súťaže uverejníme na pokračovanie v niekoľkých rubrikách.

A. DvojťažkyNa súťaži sa zúčastnilo 75 skladieb od 26 autorov, z toho 37 dvojťažiek od 8 začínajúcich autorov. Úroveň súťaže bola priemerná. U renomovaných autorov sa objavuje snaha spracovať buď nové námety, alebo náročné témy. Začiatočníci sa sústredili skôr na množstvo skladieb ako náročnosť tém, výnimkou je však tvorba M. Bradu.I. cena – Pravda 1994-1995

č. 2778, 21.10.1994

Karol Mlynka, Bratislava

Mat 2. ťahom


II. cena – Pravda 1994-1995

opr. 2712, 18.2.1994

Ladislav Salai sr., Martin

Mat 2. ťahomI. cena (č. 2778, 21.10.1994) Karol Mlynka (Bratislava): 1.Jf2 hrozí 2.J:f3, V:g4, Jh3 mat, 1...Sh5 2.J:f3 mat (V:g4?A Jh3?B), 1...De2 2.V:g4 mat (Jh3?C J:f3A), 1...De5 2.Jh3 mat (J:f3?B V:g4?C). Cyklická zámena striedania poloobranových motívov priameho napadnutia (A), uvoľnenia zaclonením (B) a priviazania (C). Objaviteľ cyklickej zámeny obranných motívov prichádza s ďalšou transformáciou tejto témy. Dvojťažka je vytvorená motivačne zaujímavo a čisto, ako aj s úspornými prostriedkami. Majstrovské spracovanie Fleckovej-Mlynkovej témy, najoriginálnejšia skladba súťaže.

II. cena (opr. 2712, 18.2.1994) Ladislav Salai sr. (Martin): 1.d6? Jd5!, 1.Db7? J:d5 2.D:d5 mat, 1...K:f4!, 1.V:g3? J:g2!, 1.Dh1? J:g2 2.D:g2 mat, 1...e:f4!, 1.f6? Jf5!, 1.g7? J:f5 2.D:f5 mat, 1...e:f4!, 1.c3? Jc2!, 1.Sb1 tempo, 1...Je3~, J:c2, K:f4, e:f4 2.c3, S:c2, Dh4, De7 mat. Rekordné štvornásobné spracovanie Salazarovej témy. Autor preň našiel veľmi vhodnú pozíciu. Zaujímavé obrany a pestré maty dodávajú pikantnosť téme tejto výbornej skladby.III. cena – Pravda 1994-1995

č. 2735, 6.5.1994

Emil Klemanič

Spišská Nová Ves

Mat 2. ťahom


 

IV. cena – Pravda 1994-1995

č. 2797, 5.1.1995

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 2. ťahomIII. cena (č. 2735, 6.5.1994) Emil Klemanič (Spišská Nová Ves): 1.Sd6? hr. 2.Jc3 mat, 1...Kd5, e5 2.J:f6, a8D mat, 1...Ve5!, 1.Sg6 hr. 2.a8D mat, 1...Kd5, e5 2.Jc3, J:c6 mat. "Hrozbový Lačný" v troch variantoch. Hoci téma s jedným tematickým poľom už bola viackrát spracovaná, autor našiel novú a duchaplnú schému. Najzaujímavejšie prvky motivácie sú späté s väzbami a odväzovaním čiernych kameňov. Pekným doplnkom je analógia ťahov dvoch strelcov v prvých ťahoch fáz.

IV. cena a I. cena pre začínajúceho autora (č. 2797, 5.1.1995) Miroslav Brada (Zvolen): 1...Vc2, Jd4 2.f4, Jg6 mat, 1.Jf6 hr. 2.Jc6 mat, 1...Vc2, Jd4, Vc4 2.Jg6, f4, Jd7 mat. Originálne motivovaná recipročná zámena. V zdanlivých hrách je škodlivým motívom otváranie línií a v skutočných zatváranie línií – paradox motívov. Zaujímavá myšlienka však nie je spracovaná dokonale – množstvo bielych pešiakov bolo možné redukovať. Je to daň nesporne talentovaného začiatočníka.Zvl. cena – Pravda 1994-1995

č. 2784, 18.11.1994

Emil Klemanič, Spišská Nová Ves

Mat 2. ťahomZvláštna cena (č. 2784, 18.11.1994) Emil Klemanič (Spišská Nová Ves): 1...Kd3, Kf5 2.Jf4, Je3 mat, 1.Jf4+? Kf5 2.Jd6 mat, 1...Sd5!, 1.Je3+? Kd3 2.Jc5 mat, 1...Sd5!, 1.Df6? hr. 2.Jc5 mat, 1...K:d5 2.Jd6 mat, 1...Kd3!, 1.Dc3? hr. 2.Jd6 mat, 1...K:d5 2.Jc5 mat, 1...Kf5!, 1.f3+ Kd3, Kf5 2.Dc3, Df6 mat. Šesťfázová kombinovaná zámena prvých ťahov, hrozieb, matov, obrán a vyvrátení je nevídaný "task". Zároveň ide o veľmi originálnu myšlienku, pravdepodobne prvýkrát spracovanú. Nekonvenčné sú šachové prvé ťahy s jedným variantom a rovnakým vyvrátením, striedajúce sa s nešachovými.1. čestné uznanie a II. cena pre začínajúceho autora (č. 2781, 4.11.1994) Miroslav Brada: Obsahovo nie taká bohatá ako autorova IV. cena, ale zaujímavá a pekná zámena dvoch matov a jednej obrany, konštrukčne výborne zvládnutá.

2. čestné uznanie (č. 2772, 9.9.1994) Karol Mlynka (Bratislava): Aktívna cyklická zámena troch obranných motívov vo výbornej forme, avšak s bielym kráľom v šachu a s dvoma riešeniami – nekonvenčný prístup.

3. čestné uznanie (č. 2857, 4.8.1995) a 4. čestné uznanie (č. 2874, 13.10.1995) Zoltán Vicén (Stará Bystrica): V oboch dvojťažkách zámena dvoch matov s ďalšími doplnkovými variantmi v riešení. V č. 2857 zaujme najmä Grimshaw využitý v oboch fázach, v č. 2874 motivácia úvodníka, škoda len, že zdanlivé hry sú zaujímavejšie ako skutočné.

1. pochvala (č. 2766, 19.8.1994) Karol Mlynka: Cyklická zámena obranných motívov. Dobrá forma a zaujímavý obsah, umocnený originálnym prvkom premeny bieleho a čierneho pešiaka na dámu.

2. pochvala (úpr. 2876, 20.10.1995) Alexander Pituk (Banská Štiavnica): Chutná zámena dvoch matov s obranami na jednom poli, a to čiernym kráľom a dámou. Ďalší dôkaz neuhasínajúcej lásky 91-ročného autora ku kompozičnému šachu.

3. pochvala a III. cena pre začínajúceho autora (č. 2773, 16.9.1994) Juraj Lörinc (Dubnica nad Váhom): Veľmi originálna myšlienka: cyklická zámena dvojíc obranných motívov v rámci jednej fázy. Úvodník je napriek svojej tematickosti najslabším článkom skladby.

B. TrojťažkySúťaž priniesla niekoľko veľmi hodnotných skladieb, pričom osobitne teší nástup mladého Miroslava Bradu. 

I.-II. c.e.a. – Pravda 1994-1995

č. 2882, 10.11.1995

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 3. ťahom, 2 riešenia


I.-II. c.e.a. – Pravda 1994-1995

č. 2844, 16.6.1995

Emil Klemanič

Spišská Nová Ves

Mat 3. ťahomI.-II. cena ex aequo a I. cena pre začínajúceho autora (č. 2882, 10.11.1995) Miroslav Brada (Zvolen): 1...e:d5 2.Jd7+ Kd6 3.Vf6 mat, 1...e:f5 2.Jf7+ Kf6 3.Vd6 mat, 1.Sc4 hrozí 2.Jd7+ Kd6 3.Jf7 mat, 1...e:d5 2.Jd3+ J:d3 3.V:d5 mat, 1...e:f5 2.Kd7 a 3.Vde8 mat, 1.Sg4 hrozí 2.Jf7+ Kf6 3.Jd7 mat, 1...e:d5 2.Kf7 a 3.Vfe8 mat, 1...e:f5 2.Jf3+ J:f3 3.V:f5 mat. Výborná trojfázová trojťažka, obsahujúca nielen poschodovú zámenu druhých ťahov bieleho vo dvoch variantoch, ale aj hrozbové paradoxy, zámeny matov a rozličné zámeny funkcií ťahov. Motivácia pritom nie je zložitá, ale zaujme svojou duchaplnosťou (napr. odcláňanie línií cez e6, odcláňanie Ve1 úvodníkmi atď.). Moderná skladba, ktorej symetriu nepociťujem ako nedostatok.

I.-II. cena ex aequo (č. 2844, 16.6.1995) Emil Klemanič (Spišská Nová Ves): 1.Sc2 hrozí 2.Sg7, J:f3, Jg4, 1...Db7(Da8) 2.Sg7 hr. 3.D:f3 mat, 2...Kf5 3.Dg4 mat, 1...Da4 2.J:f3 hr. 3.Dg4 mat, 2...Kf5 3.De5 mat, 1...Ve1 2.Jg4 hr. 3.De5 mat, 2...Kf5 3.D:f3 mat. Náročný cyklický hrozbový paradox vo variantoch trojťažky, spojený s Fleckovou témou. Osobitne zaujímavé sú poIoobrany čiernymi diaľkovými figúrami, pri ktorých sa taktiež uplatnia kráľovské batérie. Takúto skladbu by zrejme vysoko ocenil Ľudovít Lačný vo svojom jubilejnom turnaji.III. cena – Pravda 1994-1995

opr. 2777, 7.10.1994

Zoltán Labai, Veľký Kýr

Mat 3. ťahom


Zvl. cena – Pravda 1994-1995

č. 2730, 15.4.1994

Ladislav Packa, Galanta

Mat 3. ťahomIII. cena (opr. 2777, 7.10.1994) Zoltán Labai (Veľký Kýr): 1...D:d5 2.Jf3+ K:d6/J:f3/D:f3 3.Dc7/Df4/Dd4 mat, 1...S:d5 2.Jc6+ K:d6/J:c6/S:c6 2.Db4/ Df4/Dd4(Df4) mat, 1.Dc5 hrozí 2.Je7+ Dd5 3.Ve6 mat, 1...D:d5 2.Jc6+ J:c6/ S:c6 3.D:d5/d4 mat, 1...S:d5 2.Jf3+ J:f3/D:f3 3.D:d5/d4 mat (1...Jb3 2.Je3+ J:c5 3.Jc4 mat). Už pomerne obohraná, ale stále obľúbená recipročná zámena druhých ťahov bieleho so zaujímavým rozvetvením v tretích ťahoch. Duál v mate zdanlivej hry 1...S:d5 je len malou chybičkou krásy.

Zvláštna cena (č. 2730, 15.4.1994) Ladislav Packa (Galanta): b. Kc5 Vh4 Sh3 Jh5 Jh8 Pa5 c6 e3 f7 g2 g3 h7 (12), č. Ke6 Sf8 Pb5 e5 e7 f5 f6 g7 h6 (9), mat 3. ťahom: 1.e4? g6!, 1.Ve4? g5!, 1.a:b6 e.p.! tempo 1...g6 2.e4, 1...g5 2.Ve4 atď. "Malá", ale výsostne tematická retroanalýza (dôkaz, že posledný ťah musel byť b7-b5) vyčlenila túto skladbu spomedzi ostatných trojťažiek. Originálny paradoxný vzťah medzi ťahmi bieleho Ve4-e4 a čierneho g6-g5 v pokusoch a riešení si však cenu isto zaslúži.1. č.u. – Pravda 1994-1995

č. 2811, 17.2.1995

Juraj Šťastný, Zvolen

Mat 3. ťahom1. čestné uznanie (č. 2811, 17.2.1995) Juraj Šťastný (Zvolen): 1.Vgg6 hr. 2.Ka7 3.b8D mat, 1...Sc6 2.Jc4+ Kd5 3.Jab6 mat, 1...Je3 2.f4+ Ke4 3.f3 mat, 1...V:g5(h:g5) 2.V:e6+ Kf5 3.Vgf6 mat (1...Jf4 2.g:f4+ atď.). Klasická trojťažka s pôsobivou formálnou témou "prenasledovania" bielych kameňov bielymi toho istého typu v troch variantoch (JJ-PP-VV).2. čestné uznanie (č. 2736, 6.5.1994) Karol Mlynka (Bratislava): Šachujúci úvodník a opakujúci sa drsný druhý ťah bieleho porušujú klasické konvencie, ale celok (vrátane nasledujúcich poloobranových variantov s rovnakými matmi) sa zdá veľmi originálny.

1. pochvala (č. 2858, 4.8.1995) Juraj Šťastný: Zámena dvoch variantov s málo výraznou motiváciou.

2. pochvala a II. cena pre začínajúceho autora (č. 2891, 8.12.1995) Miroslav Brada: Svetlým momentom ináč obohranej recipročnej zámeny druhých ťahov bieleho je úvodník.

C. MnohoťažkyVzhľadom na celkovú situáciu v oddelení sme sa rozhodli udeliť iba dve vyznamenania, ale najlepšia zo súťažiacich mnohoťažiek si isto zaslúži "plnohodnotnú" prvú cenu:I. cena – Pravda 1994-1995

č. 2879, 27.10.1995

Ladislav Polaček, Bratislava

Mat 4. ťahom


Čest. uzn. – Pravda 1994-1995

č. 2752, 1.7.1994

Stanislav Vokál, Košice

Mat 4. ťahomI. cena (č. 2879, 27.10.1995) Ladislav Polaček (Bratislava): 1.e5 hrozí 2.Sg6 s ďalším 3.Df4+, 1...J:e5 2.Vf6 Jg6 3.Ve5! K:e5/J:e5 4.Db2/Vf4 mat, 1...Jc5 2.Vb6 Ja6 3.Jc5! K:c5/J:c5 4.De3/V:b4 mat (2...J:a4/Je6 3.V:b4+/S:e6 Kc5/hr. 4.d4/V:b4 mat, 1...b5 2.Vf6 J:f6/ b:a4 3.Jc5/Vf4+ K:c5/Kc5 4.De3/ D:b4 mat, 1...g2 2.Df2+ K:d3 3.Jb2+ Kc3/Ke4 4.De3/Sg6 mat). Vynikajúca štvorťažka, ktorej prvé dva varianty vyjadrujú tému 5. svetovej súťaže, navyše so zdvojením v tretích ťahoch. Kladom je tichá hrozba, ako aj riešiteľsky náročný doplňujúci obsah. Čiastočnú symetriu spestruje dostatok nesymetrických prvkov.

Čestné uznanie (č. 2752, 1.7.1994) Stanislav Vokál (Košice): Tematické pokusy 1.Sb8? (hr. 2.S:c7 mat) c1D!, 1.S:c2? (hr. 2.Sb8) Vf1!, riešenie 1.Sf5 hr. 2.Jc6+ S:c6 3.Sd4 mat, 1...J:e2 2.S:c2 (hr. 3.Vf5 mat, ale nehrozí 3.Sb8? J:d4!) 2...Jg3 3.Sb8 a 4.S:c7 mat, 3...Je4 4.Vf5 mat, 2...J:d4 3.S:d4+ Ke6 4.Sf5 mat. Zaujímavá postupná logická kombinácia so "zamestnávaním" čierneho novými hrozbami a s prechodným poškodením bieleho (blokovanie f5 strelcom).

D. ŠtúdieSúťaže sa zúčastnilo 8 štúdií, ktoré mali priemernú úroveň – vyznamenania skončili vo viacmenej očakávaných rukách: 

Cena – Pravda 1994-1995

opr. 2873, 6.10.1995

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely vyhrá


Čest. uzn. – Pravda 1994-1995

č. 2889, 1.12.1995

Ján Tazberík a Michal Hlinka

Bratislava a Košice

Biely remizujeCena (opr. 2873, 6.10.1995) Ľuboš Kekely (Žilina): 1.h7 h1D 2.h:g8D Dh6+ 3.Kd7! D:d2 4.Db3! tempo Dg2 5.Db4+ Ka6 6.Jc5+ Ka7 7.Da5+ Kb8 8.Dc7+ Ka8 9.De5! tempo Df3 10.Ke7!! Dc6 11.Da1+ Kb8 12.Jd7+ Kc8 13.Dh8+ Kb7 14.Db2+ Ka7 15.Da3+ Kb7 16.Db4+ Ka7 17.Kd8! tempo Dh(g)6 18.Da5+ Da6 19.Dc5+ a vyhrá (vedľajšie varianty neuvádzame pre nedostatok miesta). Skladba, s ktorou som mal najviac ťažkostí: v kompozičnej verejnosti prevláda názor, že štúdie s týmto materiálom nemôžu byť originálne. Nijakého konkrétneho predchodcu som však neobjavil, a tak skladbe s relatívne pokojným svedomím dávam najvyššie ocenenie. Obsah je bohatý a jeho vnútornú dynamiku okrem série tichých ťahov umocňuje množstvo presvedčivých doplnkových variantov. Ak štúdia vydrží skúšku originality, môže sa stať obohatením teórie koncoviek.

Čestné uznanie (č. 2889, 1.12.1995) Ján Tazberík (Bratislava) a Michal Hlinka (Košice): 1.Vd8+ Kh7 2.Vd7+ K:h6 3.Vd6+ Kh7! 4.Vd7+ Kg6 5.V:d3 J:d2! (5...g2 6.Vg3 J:d2 7.V:g4+ 8.V:g2 rem.) 6.V:g3! J:e4 7.Vg2! (7.V:g4+? Kf5! 8.Vg1 Vh2 mat) 7...Jf2 (7...V:g2 pat) 8.Kg3 Je4+ 9.Kh4! Jf2 10.Kg3 Je4+ 11.Kh4 remíza. Zaujímavá kombinácia patového záveru s pozičnou remízou opakovaním ťahov, žiaľ, čierny jazdec nemá v patovom postavení aktívnu funkciu.Pochvala (č. 2832, 5.5.1995) Michal Hlinka: Elegantná maličkosť, na ktorej najviac zaujme vytvorenie dvoch batérií počas krátkeho riešenia.

E. Ostatné skladbyI. cena – Pravda 1994-1995

č. 2863, 25.8.1995

Ján Valuška, Zvolen a

S. Kuchyňa, Dolná Trnávka

Reflexný mat 2. ťahom


 

II. cena – Pravda 1994-1995

č. 2776, 7.10.1994

Peter Gvozdják, Bratislava

Pat 2. ťahom, pozri textI. cena (č. 2863, 25.8.1995) Ján Valuška (Zvolen) a Stanislav Kuchyňa (Dolná Trnávka): 1...Da5, D:b3, Db2 2.e:d4, V:d5, d:e4 – Vc2, D:d5, J:e4 mat, 1.e6 hr. 2.Da5 D:a5 mat, 1...Da5, D:b3, Db2 2.V:d5, d:e4, e:d4 – Vc2, J:e4, D:d4 mat (a ďalší obsah). Harmonizujúce obrany čiernej dámy v zdanlivých hrách a riešení vytvárajú v druhých ťahoch Lačného tému (a ďalšie zámeny), pričom sa jeden mat (s väzbou) zachová, ďalší vychádza polorecipročne a tretí je úplne nový. Je pozoruhodné, že "samoškodiace" motívy tematických ťahov bieleho (buď blokovanie alebo umožnenie brania) sa vôbec nezamenia.

II. cena (č. 2776, 7.10.1994) Peter Gvozdják (Bratislava): a) 1.e8D+ Kd5, K:f5 2.V:a4, Dg:e3 pat, b) b.Va6, 1.D:e3+ 2.V3:a4, e8D pat c) +Ph3-h4, 1.V3:a4 2.D:e3, e8D pat, d) +b.Sa6, 1.e8D+ 2.Dg:e3, V:a4 pat, e) +Ph4-h5, 1.D:e3+ e8D, V:a4 pat, f) +b.Ja6, 1.V:a4 Kd5, K:f5 2.e8D, D:e3 pat. Mimoriadne atraktívne pokračujúce šestorčatá, ktoré vznikajú vymieňaním b.Ja6 za V a S i s jeho "návratom" v poslednej pozícii, alebo tiež postupom b.Ph3 cez h4 až na h5, a majú tri funkčne sa opakujúce úvodníky (akoby akési "anafory", kde je však jeden pár nešachujúci). (Skrátené.)III. cena – Pravda 1994-1995

č. 2827, 13.4.1995

Ladislav Packa, Galanta

Pomocný mat 2. ťahom

b) Dg3 na g7, c) Dg3 na b5III. cena (č. 2827, 13.4.1995) Ladislav Packa (Galanta): a) 1.f5 g:h5 2.Kf6 Dg7 mat, b) 1.Se4 D:d7 2.Kd5 Db5 mat, c) 1.Ve4 D:d3 2.Kf4 Dg3 mat. Idea prekladania bielej dámy na polia matovania s trojnásobnou "cyklickou témou návratu" pôsobí originálne a sviežo. Škoda, že v jednom prípade mat nie je čistý.Zvláštna cena ex aequo (č. 2794, 30.12.1994 a 2805, 27.1.1995) Bedrich Formánek (Bratislava): Pojem "súskladbie" v tomto prípade je azda výstižnejší než "dvojskladba", najmä keď si uvedomíme, že ide o konfrontáciu žartovného zrodu imitátora premenou pešiaka s tvrdou trojfázovou realitou.

1. čestné uznanie (opr. 2885, 17.11.1995) Bedrich Formánek: Prezentácia absolútnej novinky vo forme celkom nového druhu andemašského šachu – "rex inclusive" (ARI).

2. čestné uznanie (č. 2782, 4.11.1994) Juraj Lörinc (Dubnica nad Váhom): Zaujímavý námet založený na motíve umožniť brať bieleho pešiaka.

3. čestné uznanie (č. 2798, 5.1.1995) Zoltán Labai (Veľký Kýr): Vzácna "farebná analógia", keď čierne veže sú striedavo zacláňané nerovnako poľnými bielymi strelcami.

4. čestné uznanie (č. 2872, 29.9.1995) Ladislav Packa (Galanta): Úchvatné retrográdne dobrodružstvo prehlasuje "normálne" riešenie s premenou a8J za zvodnosť a legalizuje kontinuálnu premenu 1...a8V na jedine platný úvodník.

1. pochvala a I. cena pre začínajúceho autora (č. 2852, 14.7.1995) Miroslav Brada (Zvolen): Pekné kritické ťahy bielej dámy vyúsťujú do väzbových matov.

2. pochvala a II. cena pre začínajúceho autora (č. 2896, 29.12.1995) Miroslav Brada: Táto symetrická jednoťažka s parádnym Kissovým cyklom je vysoko originálna, čo môže živiť nádej, že v autorovi nám vyrastá silná skladateľská osobnosť s bohatou invenciou a tiež erudíciou.

3. pochvala (č. 2742, 27.5.1994) Alexander Pituk (Banská Štiavnica): Prekvapujúco originálna recipročná zámena premien bieleho pešiaka na ľahké figúry odôvodňuje rovnaké úvodníky v oboch dvojníkových pozíciách.

4. pochvala a III. cena pre začínajúceho autora (č. 2866, 8.9.1995) Jozef Ložek (Lukáčovce): Ďalší nový skladateľ nás potešil dnes už najmä u začínajúcich autorov zriedka vídaným "aristokratickým" estetickým cítením.Prípadné námietky proti výsledku všetkých piatich oddelení súťaže Nedeľnej Pravdy 1994-1995 (ktorý sme uverejnili na pokračovanie v rubrikách od 2.8.1996) pošlite do 25. novembra t. r. na adresu rubriky. Definitívny výsledok uverejníme do konca tohto roku. (-kh)

Vzad << Výsledky >> Vpred

Vzad <<  >> Vpred