Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.9.1976)


Problém č. 848 – originál

Alan Formánek, Bratislava

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 849 – originál

Štefan Blunár, Zvolen

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Pd5 na b7Kontrolná notácia. 848: biely Kb1 Dh6 Vd1 Vg8 Sa4 Jf4 Pc4 h7 (8 kameňov), čierny Ke7 Vf3 Sd4 Jd7 Je3 Pf7 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 849: b. Kf3 Da3 Vh6 Sb8 Sc8 Jb3 Jg8 Pb2 b6 d6 f5 h4 (12), č. Ke5 Vd7 Sg6 Jc7 Pd5, resp. b7, h5 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom v obidvoch pozíciách. Riešenia problémov (pozor na dvojníka v č. 849), pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 839 (Pinter) z 23. júla: 1.Vc2 tempo 1...f5+, d3, b:c2 (b2), Kf5, Kd3, Se5~ 2.J:e5, Jd4, J:d4, J:d4, Jb4, Jb4 mat. Pekná strategická dvojťažka – ďalší pokrok autora.

Riešenie problému č. 840 (Motošický) z 23. júla: Zdanlivé hry 1...Sd3, Je5, e2 2.D:g4, V:e5, Jf2 mat, 1.Se5 hrozí 2.Dd4 mat (aj po 1...e2), 1...Sd3, J:e5, c5 2.Dh1, Sf5, Sb7 mat. Prvá autorova úloha so zámenou matov.

Knižné ceny za riešenie č. 839 a 840 vyhrávajú: Ján Gašparovič, Luhy slob. 200, 958 01 Partizánske, Eduard Kriššák, Februárového víťazstva 21, 052 01 Spišská Nová Ves a Ján Zelenčík, VÚ 9231, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

* Juhoslovanský časopis Problem (orgán Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach) uverejnil vo svojom poslednom čísle článok známeho moskovského teoretika J. Umnova "O rôznych formách zámeny matov." Zo 14 uvedených príkladov cyklickej zámeny matov je polovica od slovenských autorov (Valuška, Lačný, Tatranský, Brabec, Taraba)!


Vzad <<  >> Vpred