Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(2.3.1956)Z Varšavského trojzápasu

Už v minulom čísle sme spomenuli výsledok trojzápasu Maďarsko-Poľsko-ČSR a priniesli sme najkrajšiu partiu tohto medzištátneho stretnutia. Teraz prinášame ďalšie partie.

Druhú cenu získala partia nášho veľmajstra Pachmana proti Gawlikowskému. Meno poľského majstra Gawlikowského je u nás dobre známe najmä pre jeho cennú 950-stránkovú monografiu o koncovkách, ktorá okrem pešiakových a vežových koncoviek obsahuje t. č. najlepší prehľad o poslednej fáze šachovej hry. Pozrime na priebeh boja: 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 g6 (Tento ťah bol obľúbený koncom minulého storočia, od tých čias, ako Maróczy si s úspechom poistil bod d5 ťahom c4, zriedka sa stretneme s týmto pokračovaním.) 5.c4 Sg7 6.Se3 Jh6 7.Jc3 Jg4 (Ani táto myšlienka nemôže zlepšiť hru čierneho, veď po výmene figúr prevahu bude mať naďalej biely.) 8.D:g4 J:d4 9.Dd1 Jc6 10.Dd2 Da5 11.Se2 d6 12.0-0 0-0 13.Vac1 f5 (Podľa nás príliš násilné.) 14.e:f5 S:f5 15.f4 e5 16.Sf3 Vad8 17.Vfd1 Kh8 (Tlak bielych figúr je už zreteľný a Pachman nachádza zaujímavú cestu na konkretizovanie prevahy. Na cestu posiela svojho jazdca.) 18.Jb5 D:d2 19.V:d2 Jb4 20.J:d6 (Postavenie a pokračovanie je dobrým učebným príkladom na možnosť pohybu jazdca.) 20...Jd3 21.J:f5 J:c1 (Ináč Vad1 získa figúru.) 22.J:g7 e4 (Po K:g7 by biely vyhral 23.V:d8 a 24.S:c1) 23.Je6 (Nešlo S:e4 pre K:g7 24.V:d8 V:d8 25.S:c1 Vd1+) 23...V:d2 24.S:d2 Ve8 25.Sc3+ Kg8 26.S:e4 Je2+ 27.Kf2 J:f4 28.J:f4 V:e4 29.Jd5 V:c4 (Biely jazdec konečne je na bezpečnom mieste a výhra je už iba vecou techniky.) 30.Kf3 Kf7 31.g4 h5 32.g:h5 g:h5 33.Jf4 h4 34.h3 b5 35.a3 Va4 36.Jd5 Vc4 37.Je3 Va4 38.Sb4 Va6 39.Jf5 Vf6 40.Kg4 Vg6+ 41.K:h4 a čierny sa vzdal.

Tretiu cenu krásy dostala partia Alstera, v ktorej náš majster skvele vedeným útokom na kráľovské krídlo prinútil Litmanowicza ku kapitulácii. 1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.Se2 0-0 6.f4 c5 7.Jf3 c:d4 8.J:d4 Jc6 9.Jc2 Se6 10.0-0 Vc8 11.f5 Sd7 12.g4 (Postavenie má opäť charakter sicílskej obrany s Maróczyovou výstavbou c4. Útok bieleho je teda oprávnený, ba dokonca žiadúci.) 12...Je5 13.g5 Je8 14.Jd5 J:c4 15.f6! e:f6 16.g:f6 J:f6 (Nešlo prirodzene 16...Sh8 pre Je7+) 17.Sg5 J:b2 18.Dc1 Sa4 19.S:f6 V:c2 20.De3 S:f6 21.J:f6+ Kg7 22.Kh1 Da5 23.Jh5+ g:h5 (Vynútené, lebo na Kg8 by nasledovalo Dh6 s matovou hrozbou.) 24.Vf5! Dd2 25.Dg3+ Kh8 26.Vg1 Dd4 27.V:h5 D:e4+ 28.Sf3 Dg6 (Okrem Dg7 hrozilo aj V:h7+) 29.Dh4 Vc4 30.V:h7+ a čierny sa vzdal. Na 30...D:h7 31.Df6+ Dg7 32.D:g7 mat by znamenalo tak či tak koniec partie.


Na diagrame prinášame opäť dvojťažku s témou Grimshaw. Riešitelia našej minulej dvojťažky ľahko nájdu podobnosť v obrane čierneho, resp. zistia, prečo sú obrany čierneho nedostačujúce. Prvok v týchto dvojťažkách je jedným z tých, ktoré sa často vyskytujú aj v praktickej partii.

Riešenie zašlite do konca marca 1956 na adresu redakcie, Bratislava, Stalingradská 8, s označením "Šachy".

Mesačne piatich správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.

Upozorňujeme našich riešiteľov, že riešenia z viacerých čísel môžu zaslať súčasne, lebo termíny na zasielanie sú vždy koncom jednotlivých mesiacov.


9. József Bajtay

Magyar Sakkvilág, 1927

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred