Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(9.3.1956)Savielly Tartakover

Medzinárodná šachová federácia stratila jednu z veľkých postáv šachového života tohto storočia, medzinárodného veľmajstra Tartakovera. Narodil sa 21. februára 1887. Vysokoškolské štúdiá skončil vo Viedni roku 1909. Od roku 1906 sa s jeho menom sústavne stretávame na rôznych šachových turnajoch. Opustil nás v úplnej chudobe v čase, keď sa pripravoval na radostnú šachovú olympiádu, ktorá bude tohto roku v Moskve. Jeho tvorba bude potešením ešte pre ďalšie generácie našich šachistov a jeho publikácie Die hypermoderne Schachpartie, ako aj Die Schachmethodik budú zdrojom mnohých poučení.

Na ukážku vybrali sme predovšetkým partiu Tartakover-Duz-Chotimirskij, ako typický príklad na vedenie útoku na kráľovské krídlo pomocou pešiakov. 1.e4 c5 2.d4 c:d4 3.Jf3 Jc6 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 g6 6.Se3 Sg7 7.Se2 0-0 8.Dd2 d6 9.h3 Sd7 10.g4 Vc8 11.g5 Je8 12.h4 Ja5 13.h5 Jc4 14.S:c4 V:c4 15.h:g6 f:g6 16.0-0-0 Dc8 17.f4 e5 18.f:e5 S:e5 19.Jd5 Vf7 20.Vdf1 Vg7 21.b3 Vc5 22.Jf3 Sc3 (Čierny stráca kvalitu. Nešlo 22...Vc5 pre 23.J:e5 d:e5 24.Df2 Jc7 25.Jf6+ Kh8 26.Dh4 a otvorený stĺpec "h" rozhodne partiu.) 23.J:c3 V:c3 24.Sd4 a biely s kvalitou naviac ľahko vyhral.

Partia Tartakover-Réti je z berlínskeho turnaja 1928. 1.e4 e6 2.De2 Jc6 3.f4 Sc5 4.Jf3 d6 5.Jc3 e5 6.Ja4 Sb6 7.J:b6 a:b6 8.d3 Jge7 9.a3 0-0 10.f5 (Biely si pripravuje útok na kráľa.) 10...f6 11.g4 d5 12.h4 d:e4 13.d:e4 Jd4 14.J:d4 e:d4 15.Sf4 Jc6 16.0-0-0 De7 17.Dc4+ Kh8 18.Sd3! Sd7 19.g5! Se8 20.g:f6 g:f6 21.e5!! (Vyhol sa pasci 21.Sh6 Sf7 22.S:f8 D:f8 23.Db5 Va5 a biela dáma by bola stratená.) 21...J:e5 22.D:d4 Vd8 23.Dc3 Sh5 24.Vde1 J:d3+ 25.c:d3 Dd7 26.Sh6 Vf7 27.Ve6 c5 (Prirodzene nešlo D:d3 pre D:d3 V:d3 Ve8+ s ďalším matom.) 28.Vhe1 Vg8 29.V:f6 (Silnejšie bolo Sg5) 29...Dd4 30.D:d4 c:d4 31.V:f7 S:f7 32.Ve7 Vc8+ 33.Kd2 Kg8 34.V:b7 Sb3 35.f6 Vc6 36.f7+ S:f7 37.Vb8+ Se8 38.V:e8+ Kf7 39.Vf8+ Ke7 40.Sg7 Vg6 41.Vb8! Vg2+ 42.Ke1 V:g7 43.Vb7+ Kf6 44.V:g7 K:g7 45.Kf2 Kf6 46.Kf3 Ke5 47.Kg4 h6 48.h5 a čierny sa vzdal.


Pre riešiteľov sme vybrali dvojťažku najznámejšieho skladateľa úloh. Témou úlohy je opäť Grimshaw, ale tentoraz sa stretávame s dvoma čiernymi vežami a dvoma strelcami, takže efekt nevýhody čiernych ťahov sa tu zviacnásobí. Loyd sa k tejto téme niekoľko ráz vrátil. V budúcich číslach prinesieme ďalšie ukážky.

Riešenie zašlite na adresu našej redakcie s označením "Šachy" do konca marca 1956.

Mesačne päť riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


10. Samuel Loyd

Boston Gazette 1859

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred