Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(16.3.1956)Partie z Hastingsu

Už 31 ráz sa stretli medzinárodní majstri v Hastingse, aby si zmerali svoje sily. Je to najväčší turnaj usporadúvaný vo Veľkej Británii. Keďže na turnaji hrá v hlavnej skupine málo hráčov, turnaj je veľmi ťažký. Každá prehra znamená nenahraditeľnú stratu v bodoch, čo sa prejaví aj v konečnom umiestení. Vybrali sme dve partie mladého juhoslovanského veľmajstra Ivkova, ktorý na poslednom turnaji skončil tesne za víťazmi: Korčným (SSSR) a Olaffsonom (Island).

Korčnoj-Ivkov 1.d4 Jf6 2.c4 d6 3.Jc3 e5 4.Jf3 Jbd7 5.g3 c6 6.e4 g6 7.Sg2 Sg7 8.0-0 0-0 9.h3 Ve8 10.Se3 a5 11.Dc2 a4 (Dosiaľ teória. Čierny sa snažil zamedziť postup b2-b4.) 12.Vfd1 Da5 13.Vab1 e:d4 14.J:d4 Jc5 15.b4! (Správny postup zo strany bieleho.) 15...a:b3 e.p. 16.a:b3 (Ťažká je úloha čierneho. V partii nechcel pripustiť b4, po čom by jeho jazdec na c5 stratil svoje dobré miesto, ale dostal sa do ťažkostí svojou dámou.) 16...Db4 17.Sf4 Sf8 18.Sd2 Db6 19.Se3 Db4 20.Dd2 (Pripravuje Jd2.) 20...Db6 21.b4 Jc:e4 22.J:e4 J:e4 23.Dd3 J:f2 (Hrozilo jednak S:e4, jednak Je6 s ďalším Jc7. Partia je už pre čierneho prehraná.) 24.S:f2 Dc7 25.Ve1 V:e1+ 26.V:e1 Sd7 27.b5 h5 28.b:c6 b:c6 29.Jb5! Db8 30.J:d6 D:d6 31.D:d6 S:d6 32.Vd1 Se6 33.V:d6 S:c4 34.Sd4 Se6 35.S:c6 Vc8 36.h4 a čierny sa vzdal.

Darga-lvkov 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.d4 (Toto pokračovanie otvorením stredu vedie k zložitej fígúrovej hre.) 6...e:d4 7.e5 Je4 8.Ve1 Jc5 9.S:c6 d:c6 10.J:d4 0-0 (Solídne je pokračovanie Je6 11.Jf5 D:d1 12.V:d1 Sf8.) 11.Jc3 f5! (Nepríjemný ťah, ktorého účelom je nepripustiť bieleho jazdca na f5. Biely nemôže totiž dobre brať en passant, lebo po e:f6 S:f6 by čierny stál priaznivo. Po f4?, čo sa v partii stalo, biely má zase ťažkosti s uplatnením svojho čiernopoľného strelca.) 12.f4? Je6 13.Jf3 Sb4! 14.Se3 S:c3 15.b:c3 c5 16.Dd3 De7 17.Vad1 b6 18.h3 h6 19.Kf2 (Partia dospela do štádia, v ktorom by sa mala uplatniť tvorivá iniciatíva hráčov. Čo však môže v danom postavení biely vymyslieť? Môže si vôbec vytvoriť nejaký plán? Nie, svedčí o tom aspoň urobený ťah. Takýto ťah je príznakom chybného vedenia hry v predchádzajúcej časti partia.) 19...Sb7! 20.Dd7 D:d7 21.V:d7 Se4! 22.Ve2 Vad8 23.Ved2 V:d7 24.V:d7 Vd8 25.Ve7? (Rozhodujúca chyba. Biely asi počítal iba s tým, že po 25...Sd5! 26.Jh4! Kf8 Jg6 si udrží aktívnu vežu na 7. rade.) 25...Kf8! 26.S:c5 (Nešlo prirodzene V:e6 pre Kf7.) 26...J:c5 27.V:c7 Je6 28.Va7 S:f3 29.K:f3 Vc8 30.g4 V:c3+ 31.Ke2 f:g4 32.f5 g:h3 33.Va8+ Ke7 a biely sa vzdal.


Pre našich riešiteľov vybrali sme ďalšiu ukážku na motív spomenutý v minulom čísle. Je to spracovanie od toho istého autora. Ak by sme nevideli, sotva by sme uverili, že štyri pomerne silné figúry si môžu takto vzájomne prekážať. V tomto spracovaní čierny má však aj ďalšie možnosti obrany.

Riešenie zašlite na adresu našej redakcia do konca marca 1956.

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


11. Samuel Loyd

Le Sphinx 1866

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred