Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(23.3.1956)Dr. Alexander Alexandrovič Alechin

Pred desiacimi rokmi sa v portugalskom meste Estoriali, v blízkosti Lisabonu, rozhodli traja šachisti navštíviť Alechina. Vstúpili do jeho izby a našli ho v kresle pri šachovnici. Mysleli, že spí, ale onedlho konštatovali, že zomrel. Ako sa neskoršie ukázalo, zomrel na paralýzu srdca. Takto sa skončila životná dráha majstra sveta, ktorý si jediný zo všetkých udržal svoj titul do smrti.

Jeho partie sú všeobecne známe, o jeho tvorbe sa mnoho písalo. No nebude od veci, ak si spomenieme niekoľko epizód z jeho života. Alechin bol aj v Bratislave. Mal simultánku. Prihodilo sa, že známy bratislavský praktik mu zrazu ohlásil mat v štyroch ťahoch. Alechin sa zarazil a urazený povedal: "Čo? Vy mi hlásite mat? Kde ste sa narodili?" Náš praktik sa, pravda, nezľakol, veď mal presne vypočítaný variant, obetoval jazdca, potom vežu, v treťom ťahu dal ešte šach, a keď Alechin na šach ustúpil, siahol po jazdcovi, aby jazdec dal mat; no jeho ruka ostala trčať nad šachovnicou. Jazdec, ktorý mal dať mat, už nebol na šachovnici, lebo práve toho obetoval dotyčný v prvom ťahu. Partia sa tým skončila, ale náš praktik sa dlhý čas nemohol ukázať pred šachistami, lebo sa ho každý vypytoval: "Kde ste sa narodili?"

Najviacej sa rozzúril na mníchovskom turnaji. V hracej miestnosti sa zjavil akýsi SS-obersturmführer a poprosil Alechina o autogram na rub cenného umeleckého diela, v ktorom majster poznal svoje bývalé vlastníctvo. "Čo si vlastne myslíte, najprv vydrancujete moju vilu vo Francúzsku a potom prosíte o autogram!" rozkríkol sa Alechin.

Aj keď sa Alechin svojím odchodom z SSSR dal na cestu za šachovou slávou, bol si vždy vedomý, že je nasledovníkom Čigorina. Napriek tomu, čo všetko o ňom napísali v kapitalistických novinách, boli v živote Alechina chvíle, v ktorých dokázal, že ľúbi svoju vlasť. Svedčí o tom pozdrav, ktorý zaslal sovietskemu šachistickému časopisu "64" z príležitosti osemnásteho výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Doslovný preklad znie takto: "Nielen ako viacročný šachový pracovník, ale i ako človek, ktorý pochopil obrovský význam toho, čo sa dosiahlo v SSSR na všetkých úsekoch kultúrneho života, zasielam šachistom SSSR z príležitosti osemnásteho výročia Októbrovej revolúcie srdečný pozdrav. – A. Alechin, Amsterdam, 29. X. 1935."

Na ukážku Alechinovej tvorby sme vybrali tzv. marseilleskú partiu, v ktorej hráči ťahajú striedavo dva-dva ťahy. Nie je to teda obyčajný šach, ale zvláštnosť, ktorá sa azda zapáči niektorým našim čitateľom. Alechin-Fortis (Paríž, 1926) 1.g3 Sg2 – d5 Jc6 2.S:d5 Sf3 – Jd4 J:f3 3.J:f3 b3 – b6 Sb7 4.0-0 Kg2 – g5 g4 5.e4 Jh4 – Sa6 S:f1+ (Biely stratil kvalitu, ale v ďalšom dobrou hrou poučne vyhrá koncovku.) 6.K:f1 Jc3 – e6 h5 7.Sa3 S:f8 – K:f8 Jh6 8.Dc1 Da3+ – c5 Kg7 9.d3 Sg2 – Jf5 Jd4 10.Je2 J:d4 – D:d4 Dd8 11.Vb1 Db2+ – Dd4 D:b2 12.V:b2 Jh4 – Kf6 Ke5 13.Ke2 Ke3 – Vac8 Vhd8 14.f3 f4+ – Kf6 e5 15.d4 d:e5+ – Ke6 b5 16.Jf5 Jg7+ – Ke7 c4? 17.b:c4 Jf5+ – Kf8 b:c4 18.e6 e7+ – Kg8 Ve8 19.Vb8 V:c8 – V:c8 Vb8 20.e8J Jf6+ – Kf8 Vb2 21.Ke2 e5 a čierny sa vzdal. Hrozí totiž e6 e7 mat. K partii treba poznamenať, že ak hráč svojím prvým ťahom dáva šach, tak už nemôže urobiť druhý ťah.


Pre riešiteľov na diagrame prinášame tvrdý oriešok. No pre tých, čo rozriešili úlohu uverejnenú pred dvoma týždňami, nebude ťažké nájsť prvý ťah, ktorý je pre úlohovú tvorbu trochu násilný.

Riešenie zašlite na adresu našej redakcie, Bratislava, Stalingradská 8, s označením "Šachy".

Mesačne päť riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


12. Samuel Loyd

Chess Monthly 1857

Biely na ťahu dá mat tretím ťahomVzad <<  >> Vpred