Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(24.2.1956)MAĎARSKO-ČSR-POĽSKO

Tretí ročník trojzápasu Maďarsko-ČSR-Poľsko, ktorý sa hral koncom januára vo Varšave, priniesol víťazstvo maďarskému mužstvu. Tak sa maďarskí šachisti stali držiteľmi tohto putovného pohára. Pomerom bodov 21:17:10 sa mužstvo ČSR dostalo na druhé miesto. V porovnaní s minuloročným výsledkom 19:18:11 by mal nezainteresovaný čitateľ dojem, že výsledok asi zodpovedá všeobecnému pomeru síl. Ak si však uvedomíme, že šachová hra je veľmi spravodlivá, musíme priznať, že c. č. ČSR má ťažkosti pri zápasoch na väčšom počte šachovníc. I keď na podklade výsledkov na šachových olympiádach sa smelo môžeme rátať medzi najlepšie mužstvá na svete, treba sa pozastaviť nad tým, že sme proti Maďarsku zo 16 partií dokázali vyhrať iba jednu, kým vlani sme dosiahli výhru pomerom 8½ : 7½. Z individuálnych výsledkov podali dobrý výkon medzinárodní veľmajstri Pachman a Filip (75%) a Alster (72,5%), sklamal Šajtar (40%), zo slovenských hráčov m. Šefc dosiahol 2½ bodov a dr. Ujtelky 3½ bodov zo 6 partií, zatiaľ čo J. Kozma ako náhradník vyhral obidve svoje partie.

Najkrajšu partiu zohral Fichtlov s Gerebenom, ktorú uverejňujeme: 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 e:d4 4.J:d4 g6 (Tento ťah nie je v teoretických knihách, patrí teda medzi slabšie pokračovanie.) 5.Se3 Sg7 6.Jc3 Jf6 7.J:c6 b:c6 8.e5 Jg8 9.f4 Jh6 (Biely zdanlivo stojí dobre. Čierny však nájde možnosť, aby podlomil centrum bieleho.) 10.Df3 0-0 11.Sc4 d5 12.e:d6 e.p. c:d6 13.D:c6? Sd7 14.Df3 Vc8 (Obeťou pešiaka si čierny otvoril postavenie a na otvorených linkách neočakávanou silou sa dostávajú figúry čierneho do hry.) 15.Sd3 Sg4 16.Dd5 (Hrozilo V:c3, ako aj d5 s ďalším d4) 16...Ve8 17.Kd2 V:e3 (To by nasledovalo aj po Kf2. Po obete kvality sa čierny stáva pánom na všetkých dôležitých diagonálach. Veže bieleho sa už nedostanú do hry.) 18.K:e3 Db6+ 19.Kd2 D:b2 20.Je4 Db4+ 21.c3 (Už ani to nepomôže.) 21...S:c3+ 22.J:c3 D:c3+ 23.Ke3 Jf5+ 24.Kf2 Db2+ a biely sa vzdal. Pravá morphyovská partia!


Riešenie úloh z januárových čísel Života

č. 1 (Karstedt) b. Kg6, Db5, Sf1, Sh2, Jc2, Jd5, Pb4, f5, g2 – č. Ke4, Va3, Sa2, Jf2, Jg7, Pc3, e7, f6, h3. Mat 2. ťahom. 1.Db5-a6!!. Nestačí 1.g:h3? pre 1...Sc4!, ani 1.J:e7? pre Sf7+!.

č. 2 (Betinš) b. Kb3, Sa7, Sg6, Jf8, Pd7 – č. Ke7, Db5, Pa5, b4, c3. Biely vyhrá po 1.Sc5+ Kd8 (1...D:c5 2.d8D+ K:d8 3.Je6+ atď.) 2.Je6+ K:d7 3.Se8+ K:e8 4.Jc7+ Kd7 5.J:b5 Kc6 6.Kc4 atď. Napriek jednoduchosti týchto dvojitých úderov divíme sa, že táto štúdia sa nestretla so záujmom riešiteľov.

č. 3 (Troickij) b. Kf1, Pa6, c6, f3, h2 – č. Kh3, Sb6, Ja4, Pf4, h4. Biely remizuje 1.a7! S:a7 2.c7 Jb6 3.Kg1 Jc8+ 4.Kh1 Jb6 5.c8D+ J:c8 pat. Nestačí 1.c7 S:c7 2.a7 Jb6 3.Kg1, lebo čierny strelec sa dostane na g3 a po S:h2+ biely musí prehrať.

č. 4 (Dawson) b. Kg1, Sg5, Pb3, f6 – č. Kh7, Jb1, Pb7, e6. Biely vyhrá, keď chytí čierneho jazdca 1.f7 Kg7 2.Se7 K:f7 3.Sb4 s ďalším Kf2-e3-d3 atď.


Obvyklých päť mesačných knižných odmien sme zaslali týmto riešiteľom: František Lackoň, Dubnica nad Váhom, Slobodáreň č. 22/4; Rudolf Krchňák, Žilina, Štolná 11; Vincent Trepák, Sládkovičovo I, č. 35, okr. Galanta; Tibor Mócik, Topoľčany, Št. nemocnica; Ladislav Kucko, Košice, Kováčska 14.

Riešenie spodnej dvojťažky, ktorá v najjednoduchšej forme obsahuje tému Grimshaw, zašlite do 5. marca na adresu redakcie s označením "Šachy" (Bratislava, Stalingradská 8).


8. Antonio G. Corrias

Good Companion, 1917

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred