Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.2.1983)


Problém č. 1405 – originál

Miloš Lakatoš, Trebišov

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Df3-f4, Jc4-c3


Problém č. 1406 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom

 Kontrolná notácia. 1405: a) b. Kd8 Df3 Jc4 (3), č. Ke6 Pf7 (2), b) Df3 premiestniť na f4 a Jc4 premiestniť na c3, v oboch postaveniach biely začne a dá mat druhým ťahom. 1406: b. Kb7 Vb4 Sf5 Sh8 Ja4 Je8 Pa5 e6 g4 (9), č. Kd5 Jb8 Je2 Pa6 c6 d7 e7 g5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dvojník v prvom probléme vzniká premiestnením dvoch kameňov, ale napriek tomu pôsobí esteticky a vedie k zámene matov. Dvojťažka č. 1406 je modernejšia a zložitejšia – obsahuje tematické zvodnosti kráľom a vežou. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 1389 (Krajňák) z 23.12.1982: Zdanlivé hry 1...Jb2 (Jf2) 2.Se3 mat, 1...Vf3 (Sd5) 2.Dd5 mat, riešenie 1.De2 hrozí 2.Dd3 mat a po rovnakých obranách 2.c3, Vd5 mat. Dobrá zámena dvoch matov.

Riešenie problému č. 1390 (Fica) z 23.12.1982: 1.Sa7 S:b1 (hrozí) 2.Df7+ K:d4 3.Jc6 mat, 1...V:c5 2.Df7+ K:d4 3.Jc6 mat, 1...V:h5 2.S:a2+ K:d4 3.Jc6 mat, 1...K:d4 2.Je6+ Kd5 3.Jc7 mat. Opakovanie matu Jc6 je síce trochu jednotvárne, ale modelové matové obrazce s väzbami čiernych figúr majú svoj pôvab.

Riešenie problému č. 1391 (Svoboda) z 23.12.1982: a) 1.D:c7 D:c7 2.Ve8 D:f7 mat, b) 1.Vc8 Vc2 2.Ke8 V:c8 mat, c) 1.Sf8 Jg4 2.Vd8 Jf6 mat, d) 1.J:g5 h:g6 2.Jf7 g:f7 mat, e) 1.f1V Vb8 (Vd7) 2.Vf7 V:d8 mat, f) 1.Sc6 Jb5 2.Sd7 Jc7 mat. Na prvotinu výborný konštrukčný výkon. Odbočku v pozícii e) nevedel autor odstrániť, ale vzhľadom na presnosť ostatného obsahu to nie je závažná chyba.

Knihy za riešenie problémov č. 1389-1391 vyhrávajú Imrich Bandžuch, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves, Jozef Fabiny, Bindt 22, 053 32 Hnilčík a Štefan Tušiak, Fučíkova 22, 937 01 Želiezovce.


* * *

Korektná obeť dámy je estetickým snom mnohých šachistov. Už samotný pojem vyvoláva pocit niečoho veľkého a výnimočného, veď najsilnejšia figúra sa nezvykne obetovať každý deň, a náhrada za ňu musí byť primerane vysoká, pokiaľ nevychádza priamy matový útok. V nasledujúcej partii, ktorou sa vraciame k 30. ročníku Tatranského pohára, bol čierny k obeti dámy prakticky donútený a nebolo mu pritom do smiechu:


Franzen – Plachetka

Dámskym pešiakom

1.Jf3 Jf6 2.d4 g6 3.Sf4 Sg7 4.e3 d6 5.h3 0-0 6.Se2 b6 7.0-0 Sb7 8.a4 a5 9.Jbd2 Jbd7 10.Sh2. Výstavba bieleho (v zasvätených kruhoch žartovne nazývaná "parnou obranou") nesľubuje veľké ambície na výhodu z otvorenia, ale má povesť solídneho systému, na ktorom si bojachtivý súper môže vylámať zuby, najmä, keď to preháňa s aktivitou. 10...Kh8!? 11.c3 Jg8 12.Jc4 f6. Bojuje sa o presadenie postupu e7-e5, ktorému biely mohol brániť ťahom 13.d5, ale zatiaľ pokračuje skromne v intenciách parnej obrany: 13.Dc2 e5 14.e4 De7 15.Jfd2 f5 16.d:e5 d:e5 17.e:f5 g:f5 18.f4. Tento blokádový postup, ktorý bolo možné ešte pripraviť ťahom 18.Vae1, je jednou z metód otupenia dynamiky dvojice pešiakov e5, f5. 18...e4 19.Sg3 Jgf6 20.Je3 Jd5 21.J:d5 S:d5 22.Kh2 De6 23.Vae1 Vg8 24.Sf2 Dg6 25.Vg1 Sf6? Biely už stojí horšie a jeho jedinou šancou je presadenie g4, čomu čierny mohol a mal čeliť ťahom Jf6!, po čom 26.g4 viazne na taktike: 26...f:g4 27.h:g4 Dh6+ 28.Kg3 J:g4!! 29.S:g4 Se5! 30.f:e5 V:g4+! s rýchlym matom. Bezstarostnosť v partii sa nemusela vyplatiť: 26.g4! f:g4 27.S:g4. Odrazu sa karta obrátila a čierny sa ocitol v reálnom nebezpečenstve prehry. Visí pešiak e4, hrozia odťahy strelca a na pôvodne zamýšľané Dh6 biely neberie figúru 28.S:d7? D:f4+ 29.Sg3 V:g3!, po čom čierny útok prerazí, ale len pešiaka 28.J:e4! s vyhraným postavením, lebo nejde D:f4+ pre 29.Sg3. Obeť dámy je teda východiskom z núdze: 27...Jc5! 28.Se6 J:e6 29.V:g6 V:g6. Stĺpec g a strelec na dlhej bielej diagonále neveštia bielemu kráľovi príjemnú budúcnosť, ale prosté 30.J:e4! by odrazilo bezprostredné hrozby, lebo nejde dobre 30...Vag8 31.Jg3 J:f4 32.Dd2! a všetko visí. Po najlepších ťahoch 30...J:f4 31.Sg3! (31.Jg3 Vh6!) Se5 32.Dd2 Vf8 vzniká obojstranne napätá a komplikovaná hra a výsledok si netrúfame predpovedať. Biely nechce dať pešiaka f4, ale bude musieť odovzdať viac: 30.Sg3? Jc5! A opäť je čierny pánom situácie a hrozí zosilnenie tlaku Vag8, avent. aj Jd3, takže zúfalý pokus v partii len urýchli koniec: 31.J:e4 J:e4 32.V:e4 Vag8! a pred ťažkými stratami 33.Ve3 Sh4! 34.Dd3 Sc6! 35.Dd4+ V8g7 biely sa vzdal.Vzad <<  >> Vpred