Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.2.1983)


Problém č. 1407V. Bosík

3. čestné uznanie

Postsjakk 1961

Mat 3. ťahom


Problém č. 1408A. Ančin

4. čestné uznanie

Magyar Sakkélet 1974

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1407: b. Ka8 Dg8 Vf2 Sd4 Je3 Jg1 Pf3 (7), č. Ke1 Va2 Va3 Sh3 Pa7 b3 h4 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1408: b. Kg6 Ve3 Sh7 Jc8 Jh8 Pa7 c4 e2 f4 (9), č. Kf8 Va6 Vd1 Sb6 Pb7 c5 d7 f5 f6 g4 h6 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Hoci na Slovensku vznikli už stovky výborných trojťažiek (v poslednej dobe najmä zásluhou Zoltána Labaiho), predsa len je táto oblasť v tieni dvojťažiek. Dokazujú to dlhodobé štatistiky, ale aj počty originálov, dochádzajúcich pre našu rubriku. A je to nesporne škoda, lebo trojťažky dávajú široké pole pôsobnosti pre skladateľov a sú aj riešiteľsky veľmi príťažlivé. Pre povzbudenie našich mladých, ale aj odmlčaných autorov uverejňujeme dnes dve úspešné trojťažky z nie veľmi dávnej minulosti: Vladimír Bosík (nar. 8.8.1933) obľuboval modelové maty, kým Andrej Ančin (25.10.1909-7.6.1976) sa občas pustil aj do "modernizmu" (zdanlivé hry 1...d6 2.J:b6, 1...d5 2.Jd6 atď.). Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 1392 (Röpke) z 30. decembra 1982: 1.d4 b5 2.d5 b4 3.a:b4 a3 4.b5 a2 5.b6 a1D 6.b7 mat. Paradox tejto úlohy spočíva v tom, že ju vyriešite, aj keby ste nechceli... Teda nijaký žart.

Riešenie problému č. 1393 (Križovenský) z 30. decembra 1982: Postavenie na diagrame nemohlo vzniknúť (neexistuje spätný ťah čierneho pred f6-f7). Riešením je preto zámena farieb kameňov: mat bielemu kráľovi vznikol premenou pešiaka na strelca (s predchádzajúcim h6-h7). Autor upozorňuje, že otočenie šachovnice o 180° nie je riešenie, lebo to sa pokladá za ťah. Žarty sa riešia ťažko...

Knihy za riešenie problémov č. 1392 a 1393 vyhrávajú: Igor Baník, Nezábudková 2, 821 01 Bratislava a Jaroslav Petrovčín, Třebíčska 8, 066 01 Humenné.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 3. marca t. r. o 18. hod. v Klube Planéta na Drieňovej ulici (Ostredky).


* * *

Tradícia vianočných a novoročných turnajov založená v minulom storočí v anglickom Hastingse, sa ujala aj u nás. Spomedzi viacerých menších akcií prevažne lokálneho významu vynikajú medzinárodné turnaje poriadané ligovými oddielmi v Třinci a Hradci Králové. Na prelome rokov 1982-1983 obidva priniesli úspech zástupcom Balkánu – v Třinci zvíťazil u nás známy Juhoslovan Knežević, v Hradci Králové bulharský veľmajster Kirov. Z hradeckého vianočného turnaja prinášame cennú výhru talentovaného študenta z Bojníc, teraz popredného hráča Slovana Bratislava:

Gažík – Cejtlin (ZSSR)

Španielska

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 f5. Je zaujímavé, že tento ostrý gambitový variant patril kedysi do repertoára Anatolija Karpova, ktorý s ním triumfoval na svojom prvom medzinárodnom vystúpení – na vianočnom turnaji v Třinci 1966-1967! Kto vtedy tušil v 15-ročnom chlapcovi budúceho majstra sveta? 4.d3. Starý a dodnes vhodný ťah, ktorým sa biely vyhýba teoretickej diskusii v hlavnom variante 4.Jc3 f:e4 5.J:e4 d5 6.J:e5, na ktorú je čierny iste dobre pripravený. 4...f:e4 5.d:e4 Jf6 6.Dd3 d6 7.0-0 Sg4 8.a4!? Idea operovať strelcom na diagonále a2-g8 pochádza ešte od Tarrascha, ktorý navrhoval 8.a3 (Ihneď 8.Sc4 sa nehodí pre Ja5). Zdá sa, že Gažíkov ťah je ešte silnejší, lebo biely môže neskôr postupovať a-pešiakom. 8...Se7 9.Sc4 Dd7 10.Jg5? Prenáhlený a povrchný ťah, ktorý stráca dve tempá. 10...h6 11.Jf3. Biely možno plánoval 11.f3 (11.Jf7? Vf8 stráca figúru) a až teraz zistil, že po h:g5 12.f:g4 D:g4 nielenže nemá za pešiaka náhradu, ale okrem D:e4 hrozí aj Dh4 13.h3 g4 s útokom. Alebo chcel vyprovokovať ťah h6 s úmyslom 12.Jh4? V každom prípade čierny energicky preberá iniciatívu: 11...g5! 12.a5 a6 13.Sd2 Jh5 14.Db3!? Vf8! 15.D:b7. Inak stojí biely proste zle bez materiálnej náhrady. 15...Vb8 16.D:a6 S:f3 17.g:f3 Jd4 18.Se2 Jf4? Opláca súperovi prenáhlenosť, kým Dh3! s ťažkými hrozbami Jf4 alebo Vf4-h4 viedlo k rozhodujúcemu útoku. 19.S:f4 g:f4 20.Kh1! V:b2? Rezignácia v roztrpčení, že útok nevyšiel. Stále mohol zamútiť vodu ťahom Dh3! a až po 21.Jd2 (21.Dd3? Vg8 22.Vg1 V:g1+ 23.K:g1 Kf7! 24.Kh1 Vg8 25.Sf1 J:f3! alebo 21.Vg1 J:f3) V:b2 s hrozbou V:c2 a biely by mal ešte ťažkú úlohu, kým teraz sa plne konsoliduje a rozhodujúce slovo povie voľný a-pešiak. 21.Ja3! Dh3 (neskoro!) 22.Dd3 Kd7 23.a6 Va8 24.Vfb1! V:b1. Na pokus Vg8 príde 25.Sf1! V:b1 26.V:b1 Vg1+ (na J:f3 dáma visí so šachom!) 27.K:g1 J:f3+ 28.D:f3 D:f3 29.a7 D:e4 30.Sh3+! Ke8 31.Vb8+ s ďalším a8D. 25.V:b1 J:e2 26.D:e2 d5. Zúfalstvo, zrejme v časovej tiesni. 27.Db5+ c6 28.Db7+ Kd6 29.Jc4+! Kc5. Na d:c4 vychádza 30.Vd1+ Ke6 (Kc5 31.D:e7+ a 32.Vb1+ s matom) 31.Dd7+ s výhrou dámy. 30.Db4+ Kd4 31.Vd1+ mat.Vzad <<  >> Vpred