Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Redigujú: Miroslav Havel, Kral. Vinohrady, Moravská 27 a Ing. Karol Weber, Bratislava, Leinburgova 13.

(21.6.1925)


Úloha č. 10

C. A. L. Bull, Durban (Natal)

Originál pre Slovenský národ

Mat 3. ťahom (5+6)


Úloha č. 11

Miroslav Havel, Praha

Natal Mercury, 4. XI. 1921

Mat 3. ťahom (4+5)Kontrolná notácia: 10: b. Ka7, Db7, Vg1, Se1, Ja1 (5), č. Kc1, Je6, Pa2, a5, d2, f4 (6), biely začne a dá 3. ťahom mat. 11: b. Kh6, Db6, Vf1, Se1 (4), č. Kc1, Pa5, c2, d2, d3 (5), biely začne a dá 3. ťahom mat.


Juhoafrický úlohár C. A. L. Bull, ktorého originálne práce sú stylom v tak tesnom vzťahu k českej škole úlohovej, že by smele mohly niesť značku "made in Czechoslovakia", zaslal nám tentokrát zaujímavú ukázku svojho umenia reprodukčného. Podarilo sa mu dokázať, že úloha č. 11, o ktorej existencii vedel, je len prechodnou etapou k vzácnej definitionosti, aká učinila úlohu č. 10 jedinečným zjavom úlohovým. Autor úlohy pôvodnej priznáva sa bez akýchkoľvek nárokov na pôvodnosť, že možnosť bohatšieho rozvetvenia variantového, ktorú tuna Bull rozvinul, bola mu z pozície známa, ničmenej odhodlal sa alebo lepšie povedané nepodarilo sa mu ju uskutočniť. Snáď tuna hrala roľu nikoľvek podradnou snaha po jednotnosti výrazu, lebo neide uprieť, že bielý jazdec a1, ktorého jediná funkcia je vyčerpaná tým, že kryje pole c2, pôsobí trochu cudzorode. Ale úspech diela riadi sa jeho hodnotným výsledkom, a toho dosiahol tuna Bull, keď prirátame na vrub jeho dovednosti skvelý prvý ťah – spôsobom veru presvedčujúcim.

L' Echiquier Marsellais vypisuje medzinárodnú súťaž dvojťažiek na téma "biely na ťahu" (White to play) o štyroch oddeleniach. Prípustné sú len úlohy najvýšie 7 kameňmi, t. zv. miniatúry. I. odd. úlohy so "zámenou matov" (Manged blocks), II. s novo pridanými matmi (added mats, added block), III. so zámenou polí (change of flight squares), IV. s prechodom ku hrozbe (blockthreat). Zásielky je riadiť za obvyklých podmienok (s heslom, dvojmo atď.) do 15. oktobra 1925 na adresu: M. Adolphe Fahre, 47, rue de la République, Marseille. Ceny: 250, 150, 100 frs. a 3 čestné uznania. Sudca: Georges Renand (Nizza), Fréd Lazard (Paris) a Léon Martin. Rozsudok koncom roku 1925 v časopise "le Soleil" (Marseille).


Vzad <<  >> Vpred