Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Redigujú: Miroslav Havel, Kral. Vinohrady, Moravská 27 a Ing. Karol Weber, Bratislava, Leinburgova 13.

(14.6.1925)


 

Úloha č. 8

Čeněk Kainer, Lukoveček

Originál pre Slovenský národ

Mat 3. ťahom (4+8)


Úloha č. 9

Karel Traxler, Dub

Tidskrift för Schack

január-marec 1925

Mat 3. ťahom (5+11)Kontrolná notácia: 8: b. Kd6, De8, Ve5, Sh6 (4), č. Kg6, Vh7, Se1, Pc3, d3, f7, g7, h4 (8), biely začne a dá 3. ťahom mat. 9: b. Ka6, Da8, Vb7, Sg3, Sh5 (5), č. Kc4, Vd1, Vh7, Sa2, Pa3, a4, b3, c7, d2, e7, h6 (11), biely začne a dá 3. ťahom mat.


L'Italia Scacchistica vypisuje svoj XVII. medzinárodný celoročný turnaj dvojťažok a trojťažok pre rok 1925. Ceny v oddelení dvojťažok: 100, 50 a 25 Lir; zvláštna cena bude udelená za najlepšiu dvojťažku na thema "zámeny matov". V oddelení trojťažok: 150, 75 a 30 Lir a zvláštna cena za prácu strategického založenia. Rozsudok v marci 1926. Sudca Alberto Mari. Adresa: Dr. A. Luiselli, Janov (Genova), c. p. 1207.

Sydsvenska Dagbladet Snällposten. V druhom medzinárodnom štúdiovom turnaji tohto časopisu, vypísanom v r. 1924 na thema V+P proti S+J, boly všetky 3 ceny aj 3 čestné uznania pririeknuté opäť (ako v prvom súbehu v r. 1924) Henri Rinckovi v Barcelone. Sudca A. Lindström.

Western Norning News and Mercury. V polročnom medzinárodnom turnaji (júl—december 1924) tohto časopisu obdržali ceny v oddeleniu dvojťažok: I.c. A. P. Powell (Londýn), II.c. J. Bunting (Chesterfield); čestné uznania: 1.č.u. J. J. Rietveld (Kesteren), 2.č.u. N. Bonavia-Hunt. V oddelení trojfažok: I.c. B. J. de C. Andrade (Londýn), II.c. F. F. J. Alexander (Londýn); čestné uznanie J. H. Barrow (Manchester). Sudca H. D'O. Bernard.

Karlovac. V druhom medzinárodnom turnaji dvojťažok šachového klubu v Karlovaci dobudnul I. ceny Imre Olasz (Budapešť), II.c. K. Hajek (Viedeň), okrem toho bolo udelené 12 čestných uznaní. Turnaja zúčastnilo sa 31 autorov s 55 úlohami. Sudca bol J. Gross.


Vzad <<  >> Vpred