Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Redigujú: Miroslav Havel, Kral. Vinohrady, Moravská 27 a Ing. Karol Weber, Bratislava, Leinburgova 13.

(7.6.1925)


 

 

Štúdia č. 3

František J. Prokop, Praha

Originál pre Slovenský národ

Biely remizuje (2+7)


Úloha č. 7

Miroslav Havel, Praha

3. čestné uznanie

Tijdschrift van den

Nederlandschen Schaakbond 1924

Mat 3. ťahom (5+8)Kontrolná notácia: štúdia 3: b. Kd4, Db8 (2), č. Kg2, Pb5, b6, c2, c4, c6, g5 (7), biely ťahne a remizuje. 7: b. Kh5, Df2, Vd3, Sa4, Se3 (5), č. Ke4, Sb1, Jb3, Jc7, Pc4, c5, d6, f6 (8), biely začne a dá 3. ťahom mat.


Vzad <<  >> Vpred