Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Redigujú: Miroslav Havel, Kral. Vinohrady, Moravská 27 a Ing. Karol Weber, Bratislava, Leinburgova 13.

(31.5.1925)


Úloha č. 5

Oldřich Duras, Praha

Originál pre Slovenský národ









Mat 3. ťahom (6+9)


Úloha č. 6

Oldřich Duras, Praha

České Slovo, 10. V. 1925









Mat 3. ťahom (5+14)



Kontrolná notácia: 5: b. Kf8, Db4, Vd4, Sd8, Jg5, Pc3 (6), č. Ke5, Sg4, Jg8, Jh6, Pa6, d5, d7, e3, f5 (9), biely začne a dá 3. ťahom mat. 6: b. Ka5, Df7, Ve3, Sc7, Jf4 (5), č. Kd4, Vh7, Sc1, Sf3, Jb8, Jh4, Pc2, c4, c6, d2, e4, g4, g7, h6 (14), biely začne a dá 3. ťahom mat.

Majster Oldřich Duras je nie len hráčom prvej medzinárodnej triedy, ale aj jemným vyznavačom poesie šachu. Jako skladateľ úloh a štúdií uverejnil už slušnú radu prác ponajviac v českej šachovej tlači. Diagramy, ktoré v dnešnom čísle vedľa seba klademe, vybídajú k srovnaniu. Obidvaja družia sa k sebe i príbuznou pozíciou aj tým, že biely - až na pešca c3 - operuje tým istým materiálom a predsa každý pre seba tvorí samostatný okruh úlohového deja. Je to stará a ťažko vydobytá skúsenosť úlohárova, že prv než dospeje k realizácii svojho umeleckého sna, musí podrobiť svoju myšlienku vývojovému procesu, ktorého jednotlivé fáse znamenajú často ostré vychýlenie z pôvodného zámeru. Je ovšem vecou umeleckého postrehu, vkusu, orientácie aj odvahy tvorca, aby vypozoroval, že z cesty, po ktorej išiel, nútno odbočiť, ale je i záležitosťou jeho umeleckej zdržanlivosti a kázne, aby vycítil, kedy má na nej sotrvať. Jak často býva tá tvorivá fantázia príťažou, svádzajúc k honbe za fantomom a jak často exaktná a matematická logika šachu podlomila dielo práve v okamžiku najkrásnejšieho umeleckého rozpjatia. Zharmonizovať tieto dve protichodné složky: fantáziu šachu a jeho logiku, neznamená-li to usmieriť dvoch protivníkov, ktorí od dávna stáli v úlohárstve v zápasníckom postoji proti sobe, alebo inými slovami: neznamená-li to dospeť k plasticky ustrojenej syntézii úlohového diela, vtlačiť šachovej predstave hutný a zreteľný tvar, ideu, ktorá po šachovnici prúdi nepretržitým tokom a chaosom, zachytiť a zobraziť v jednom z ich krásnych okamžikov? K dnešnej reprodukcii č. 6 dospel autor po vývojovom procesu, ktorého jedna z najprvnejších fásií bola úloha č. 5. V snahe zbaviť sa nie úplne ekonomického pešca c3 opustil pôvodný motiv, zaujímavý originálnym obratom po 1...d7-d6 a zabočil k novým výhľadom, ktoré sa potom stály jeho ďalšou umeleckou korisťou.


Vzad <<  >> Vpred