Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(28.12.1956)Úspora okolo šachovnice

Úspora je v každodennom živote dobre známy pojem. V hospodárskom živote sa taktiež šetrí, kde sa len dá. Je všeobecná snaha znížiť spotrebu surovín tým, že ich úplne využijeme. Napríklad prvé rozhlasové prijímače boli veľké ako skriňa na šaty, dnešné sú už menšie ako dámska kabelka a v budúcnosti bude vari treba dávať pozor, aby sme miesto aspirínu omylom neprehltli rozhlasový prijímač.

Podobným vývojom prešla aj šachová notácia. Voľakedy sa jednotlivé ťahy opisovali veľmi zložitým spôsobom. Na opis jednoduchej partie potrebovali sme niekoľko stránok, ako si to sami môžete porovnať z tejto malej ukážky:

1. Biely – pešiakom pred kráľom kročí o dve polia dopredu. Čierny – taktiež.

2. Biely – dámou ide na tretie pole stĺpca kráľovského strelca. Čierny – pešiakom svojej dámy ide o pole dopredu.

3. Biely – kráľovský strelec sa zastaví na štvrtom rade. Čierny – dámsky jazdec ide na stĺpec strelca.

4. Biely – dáma berie pešiaka a dáva mat.

Dnes by sa tá istá partia zapísala algebraickou notáciou takto: 1.e4 e5 2.Df3 d6 3.Sc4 Jc6 4.D:f7 mat. Rozdiel je jasný. Nie div, že okrem šachovej notácie sa v živote stretávame ešte s rôznymi inými stručnými značkami, ako je kWh, SSSR, OSN a pod. Znamená to úsporu času, energie i materiálu. Vedeli to však aj v staroveku, ako o tom svedčí napr. skratka SPQR. Niektorí z našich čitateľov by nám vari vedeli povedať, ktorá je najstaršia skratka na svete. My však nechceme prejsť na iné polia a ostávame pri šachu, preto musíme spomenúť, že je snaha zjednodušiť aj našu pomerne dobre známu a jednoduchú notáciu. Príkladom jednoduchšieho úplne skráteného zápisu nech vám poslúži partia Ravinskij-Panov (Moskva 1943). 1.e4 c5 2.Jf e6 3.d4 cd 4.JP Jf 5.Jc3 d6 6.g3 Jc 7.Sg2 Sd 8.0- a6 9.Se Vc 10.De b5 1.a3 Je5 2.Vd Jc4 3.Sc Ja: 4.e de 5.Jc Dc 6.Je: Jc 7.JS JJ 8.Jd!! Da7 9.Jf4 Jce 20.VJ JV 1.JP PJ 2.DP+ Se (Nešlo 2...Kd pre 3.Sg+ Kc 4.Dc6+ Kb 5.Sf+ V7 6.SV+ DV 7.Da8 mat.) 3.Ve Dc5 4.b4! Jf8? (Lepšie bolo 4...DP 5.Sg DV+ 6.DD Jf6 s možnosťou obrany.) 5.Dg4 Dc3 6.VS+ KV 7.Sg+ Kd 8.Dd1+ Kc7 9.Sf+ Kb 30.D6+ Ka 1.De7+ V7 2.SV Da+ 3.Sf Jg 4.Dc+ Kb 5.Sa Vf 6.Db6+ a čierny sa vzdal. Po 6...Ka by nasledovalo 7.Dc6+ Kb 8.Sc+ Ka 9.Sb6+ atď. Ako vidieť, v mnohých prípadoch dá sa vynechať číslo radu alebo písmeno stĺpca, branie sa značí iba skratkami figúr, napr. JV znamená, že jazdec berie vežu a pod.


Konečne, ako vidíte na diagrame, aj šachoví úlohári snažili sa lepšie využiť priestor. Na plnej šachovnici je ukryté celkom 9 úloh. Na každom stĺpci nachádzajúce sa figúry tvoria samostatnú úlohu – trojťažku a na siedmom rade (To je jediný rad, na ktorom je aj biely aj čierny kráľ v možnom postavení) je pre zmenu dvojťažka. Riešiť túto sériu úloh sa vám nepodarí z diagramu, preto si zoberte na pomoc šachovnicu a postavte si vždy príslušných 8-8 figúr a potom to už pôjde. Riešenie zašlite do konca januára 1957 na adresu redakcie Života s označením "Šachy".

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.

Keďže v čísle 48 nám vytlačili na d6 čierneho strelca namiesto bieleho, tak tentoraz pre istotu prinášame aj kontrolu diagramu a pre úsporu v skrátenej notácií: SVSSDjJV-DSskjVpK-jpVpsSps-skJVkKkk-kpkvppSP-dPSDPkKP-JpJVJpPV-KKKKKSVS.


52. Babson, Martindale, McArthur,

Marble, Galickij, Lamy,

Liberali a Gross

Na každom stĺpci mat tretím ťahom a na siedmom rade mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred