Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(21.12.1956)Medzinárodné slová

Sú slová, ktoré sa používajú vo všetkých jazykoch sveta. Medzi ne patria aj niektoré šachové výrazy, predovšetkým "j'adoube", čo znamená: opravujem. Šachista na ťahu môže opraviť jednu alebo viac svojich figúr na šachovnici, ak na to svojho súpera vopred upozorní. Upozorniť možno slovami "opravujem, prosím", ale väčšinou sa používa francúzsky výraz "j'adoube". Mnohí šachisti si na tento výraz tak zvykli, že ho používajú aj vtedy, keď sa to nepatrí. Napríklad pisateľovi týchto riadkov sa stalo, že keď cestoval v trolejbuse, pri jednej zákrute vrazil do svojho spolucestujúceho. Stáva sa to často a nebolo by na tom nič zaujímavé, keby sa nebol ospravedlnil slovkom "j'adoube" namiesto obvyklého "prepáčte". Mal však "šťastie", lebo spolucestujúci bol taktiež šachistom, ktorý teda porozumel a prirodzene aj – prepáčil. Pri tejto príležitosti použil úmyselne ďalší medzinárodný šachový výraz, povedal totiž: "Nič sa nestalo, boli ste zrejme v "zugzwangu". Toto slovo nemeckého pôvodu prešlo do svetovej šachovej literatúry všetkých jazykov, rátajúc do toho aj ruštinu. Naši šachisti snažili sa vyhnúť výrazu "cugcvang", ale všetky pokusy nahradiť tento výraz, a aj nami používaná "nevýhoda ťahu" necharakterizujú tak výstižne príslušné postavenia ako medzinárodne používaný "cugcvang".

Vráťme sa však k výrazu "j'adoube". Slabí hráči sa dopúšťajú vážnej chyby, keď sa najprv dotknú nejakej figúry a potom zistia, že by mali ťahať inou figúrou. Stáva sa aj to, že po ťahu, keď im súper svojím ťahom ukáže vyvrátenie, žiadajú o prepáčenie a chcú svoj ťah naspäť. Takýto postup je charakteristický aj pre tzv. kaviarenské partie. Hráč, ktorý takto žiada vrátenie ťahu, nikdy sa nenaučí seriózne hrať a ostáva na výške začiatočníka. Okrem toho bude sa v živote spoliehať na to, že mu všetky chyby vždy odpustia, teda nielen jeho ťahy na šachovnici, ale aj jeho činy v živote budú nepremyslené.

Pozrime na niekoľko postavení, v ktorých silnejší hráč dovolil svojmu súperovi vrátenie ťahu. Postavte si na šachovnici situáciu: b. Kg1, Df3, Va1, Vf1, Sg5, Jg4, Pa3, b2, c2, f2, g2, h5 – č. Ke8, Dd8, Va8, Vh8, Jc6, Jf6, Pa7, b7, d4, e5, f7, g7, h7. Čierny zahral Je7. Predpokladal, že po výmene na f6 sa otvorí "g" stĺpec, ktorý potom prípadne využije na protiútok. Bol veľmi prekvapený, keď biely bral jazdca dámou, ktorú hneď aj vybil a až potom zistil, že po D:f6 g:f6 2.J:f6+ Kf8 3.Sh6 by dostal mat, pričom na vytvorení matovej siete zúčastnili by sa iba dve ľahké figúry bieleho. Čierny sa rýchlo ospravedlnil – aby pred divákmi zachoval rešpekt – a povedal: prepáčte nechcel som hrať dámu, to som sa len pomýlil; prirodzene si spravím najprv rošádu. Biely pohotovo odpovedal: "Prosím." Nasledovalo po D:f6 0-0 2.D:g7+ a čierny dostal mat od tých istých bielych figúr po 2...K:g7 3.Sg6+ Kg8 4.Jh6+ mat, okrem toho, že biele figúry vymenili svoje miesta. Diváci sa, prirodzene, chutne zasmiali.

V druhej partii hral už porazený obozretnejšie a jeho sebavedomie vzrástlo natoľko, že v postavení b. Kc7, Dg1, Sd4, Sg8, Pc3 – č. Kc4, Dh6, Vh4, Jd3, Pb5, Pd5 vyzval bieleho pri ťahu Ve4, aby sa vzdal ďalšieho boja. Tvrdil, že ďalšia hra je už zbytočná. Naozaj ťažké chvíle prežívali diváci, ktorí videli nebezpečenstvo hroziace bielemu po 2.Ve7+ a Df8 mat. Biely však zahral 2.S:d5+ a po 2...K:d5 3.Dg8+ nasledovalo 3...De6 4.Da8+ Kc4 5.Da2 mat. Až tu sa ozval čierny, že v treťom ťahu chcel predstaviť vežu. "Prosím," ozval sa biely a hneď pokračoval 4.Dg2+ a 5.Da2 mat. Odvtedy sa čierny v kaviarni neukázal a šachy už vraj vôbec nehrá.


Riešenie dvojťažky z nášho diagramu zašlite do konca roku 1956 na adresu našej redakcie s označením "Šachy".

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


51. James Stimson

Good Companion júl 1920

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred