Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 3. 1968)


Problém č. 48

W. J. Bairdová

Chess Amateur 1924

Mat 2. ťahom (5+1=6)Kontrolná notácia: bKb1 Ve4 Sg6 Jd5 Jf3 (5), čKd3 (1) – dvojťažka.

Dnes už takmer všade prenikla žena do vednej, kultúrnej i politickej oblasti. Nie je tomu inak ani v šachovej hre. Stačí spomenúť dnes už legendárnu Věru Menčikovú (pôvodom Češku), ktorá na mužských turnajoch obsadzovala takmer pravidelne čelné miesta. Aj terajšia majsterka sveta žien v praktickom šachu Nona Gaprindašvili sa pravidelne prebojováva do polofinále majstrovstiev SSSR mužov (v mužských šachových súťažiach môžu hrať aj ženy). V problémovom šachu sa však so ženou skladateľkou stretávanie ešte stále zriedkavo. Preto pri tejto príležitosti spomenieme najslávnejšiu skladateľku sveta – W. J. Bairdovú, ktorá dodnes nebola prekonaná inou ženou. Hoci dnešná jej miniatúrka má iba jeden variant, vtipné riešenie a kuriózna pozícia všetko vyvážia. Riešenie zašlite do 15. apríla na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 45 (Lazard). Zdanlivé hry 1...J~, S~, c3 2.Dd2, Dc2, Db5 mat, sa po úvodníku 1.Vg2 hr. 2.Dd4 mat zamenia: 1...Jf2, c3 (Ke3) 2.Vg3, De2 mat. Vtipná zámena matov.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Ján Pavlík, Bratislava a Vladimír Haluška, Revúca.


Vzad << >> Vpred