Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 2. 1968)


Problém č. 47

Miroslav Havel

Ilustrovaný svět 1903

Mat 2. ťahom (4+2=6)Kontrolná notácia: bKd8 Da7 Sf7 Jd2 (4), čKb5 Pa5 (2) – dvojťažka.

Skladať dobré šachové úlohy – to znamená mať rutinu, fantáziu no hlavne veľkú lásku k šachovým problémom. K takýmto šachovým skladateľom rozhodne patril aj najväčší český problémista – Miroslav Havel. Veď za 60 rokov svojej plodnej skladateľskej činnosti zložil asi 1500 úloh. Keby sme to rovnomerne rozložili, vyšlo by nám, že Havel zložil každý druhý týždeň jednu úlohu. Nešlo však o úlohy hocijaké. Obdržal za ne celkove 300 cien a z toho 65 prvých! Väčšina Havlových úloh je bez bielych pešiakov. Docielil tým, že sa na mate zúčastňujú vždy všetky biele kamene. Nie je tomu inak ani v dnešnej miniatúrke, v ktorej nájdete tri modelové maty. Jej riešenie zašlite do 15. marca na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 44 (Kubbel). 1.De3 tempo, 1...c4 2.D:c5 mat, 1...c4 2.De8 mat, 1...Kc4 2.D:c5 mat, 1...Ka4(b4) 2.Db3 mat. Prekrásne symetrické blokovanie polí po zdvihnutí čiernych pešiakov. Pekný úvodník robí úlohu lahodnou.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Jana Wartuschová, Trenčín, Terézia Langsádlová, Komárno.


Vzad << >> Vpred