Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 1. 1968)


Problém č. 46

A. Cvetkov, Bulharsko

Mir 1936

Mat 2. ťahom (6+1=7)Kontrolná notácia: bKa6 Dh8 Se8 Ja2 Jg2 Pd4 (6), čKd5 (1) – dvojťažka.

Šachová tradícia bratského Bulharska sa začala formovať len asi pred 40 rokmi, teda podstatne neskôr ako u nás. Veď prvé majstrovstvá tejto krajiny v praktickom šachu sa uskutočnili až roku 1933 vo Varne. No po oslobodení si šach v Bulharsku získal tisíce obdivovateľov. Svedčí o tom aj fakt, že Bulharsko má dnes už troch medzinárodných veľmajstrov. Veľkej obľube sa tešia v Bulharsku aj šachové problémy, ktorých popularita tu zapustila už hlboké korene. K priekopníkom šachovej úlohy v Bulharsku patrí aj autor dnešnej miniatúrky, v ktorej po vtipnom úvodníku nájdete čisté maty. Jej riešenie zašlite do 15. februára 1968 na adresu redakcie s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 43 (Pituk). Na každý ťah čierneho pred úvodníkom je pripravený mat: 1...d5, e:d4 2.Dd3, Dc6 mat. Vyčkávacieho ťahu však niet. Preto po úvodníku 1.e3 tempo sa tieto maty zamenia 2.Dc2, D:d4 mat. Elegantná miniatúrka.

Knihu za správne riešenie dostanú: Jaroslav Štúň, Humenné a Ľudovít Červeňan, Bratislava.


Vzad << >> Vpred