Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 10. 1967)


Problém č. 43

Alexander Pituk

Práca 1948

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKa4 De4 Sd4 Pe2 (4), čKc4 Pd6 e5 (3) – dvojťažka.

Moderná strategická dvojťažka má dnes na Slovensku silnú pozíciu. Nemalú zásluhu na tom má aj nestor slovenských problémistov, stolár z Banskej Štiavnice – Alexander Pituk. 31. októbra t. r. oslávi majster Pituk 63 rokov a zároveň aj 40 rokov plodnej skladateľskej činnosti. Šachovým úlohám sa venuje od roku 1927. Možno povedať, že u nás prebojúval strategický štýl. Dosiahol v ňom vynikajúce výsledky – stal sa najlepším skladateľom dvojťažiek v ČSSR. Roku 1964 mu ÚV ČSTV udelilo titul majstra športu. Pituk zložil aj zopár miniatúrok. Táto miniatúrka obsahuje zámenu dvoch matov v pozícii "biely na ťahu". Riešenie zašlite do 15. novembra na adresu redakcie. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 40 (Loyd). 1.Ve1 tempo, 1...S~ 2.Dg1 mat, 1...Sg2! 2.Dh4 mat, 1...K:e1 2.Dd2 mat. Predĺžená obrana strelca. Pekný úvodník a lahodnosť pozície veľmi dobre charakterizujú Loydovo dielo.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Anton Brídzik, Veľké Revištia a Milan Dundek, Vydrná.


Vzad << >> Vpred