Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 11. 1967)


Problém č. 44

Leonid I. Kubbel

1941 (?)

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKb7 Df4 Sf8 Pc2 (4), čKb5 Pa5 c5 (3) – dvojťažka.

Len veľmi dobrí šachisti dokážu hrať šachy naslepo. Nutným predpokladom k tomu je dobrá predstavivosť a schopnosť mozgu fotograficky registrovať meniace sa postavenie na šachovnici. No najdôležitejšie je mať dobrú pamäť. Veď stačí uviesť, že svetový rekord v hre naslepo drží maďarský medzinárodný majster J. Fles, ktorý v roku 1961 hral v Budapešti naraz s 52 súpermi, pričom 31 partií vyhral, 18 remizoval a 3 prehral. Aj v problémovom šachu sa vyskytli autori, ktorí skladali naslepo. K nim sa radí nám už dobre známy L. I. Kubbel, ktorý v obkľúčenom a fašistami vyhladovanom Leningrade skladal úlohy naslepo ešte aj na smrteľnej posteli. Z tohto obdobia pochádza aj dnešná úloha, ktorej riešenie zašlite do 15. decembra na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 41 (Kubbel). 1.Dg3 tempo, 1...f1D, f1J, e3 (K:d1) 2.Vd2, Ve1, Dg4 mat. Vtipná úloha, pochádzajúca tiež z obdobia, keď Kubbel ležal už ťažko chorý.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Bernard Danek, Prievidza a Ing. Peter Danko, Bratislava.


Vzad << >> Vpred