Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 8. 1967)


Problém č. 41

Leonid I. Kubbel

1941 (?)

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKb2 Db3 Vd1 Sa5 (4), čKe2 Pe4 f2 (3) – dvojťažka.

Sovietsky sväz, najväčšia šachová veľmoc na svete, dala už mnohých vynikajúcich šachistov ako v problémovom, tak aj v praktickom šachu. Jedným z nich bol aj nebohý inžinier–chemik L. I. Kubbel (25. 12. 1891 – 18. 4. 1942) – jasná hviezda problémového šachu. Za 38 rokov skladateľskej činnosti zložil vyše 2800 úloh, 500 štúdií a svojou tvorbou zasiahol takmer do každej oblasti. Zložil aj niekoľko desiatok miniatúrok–dvojťažiek veľmi dobrej úrovne. V dnešnej nájdete po peknom úvodníku tri varianty s blokovaním poľa. Riešenie zašlite do 15. septembra t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 38 (Prytz). Pred úvodníkom sú na ťahy čierneho 1...g6(g5), V~, pripravené maty 2.Dh8, D:g2 mat. Vyčkávacieho ťahu však niet. Preto 1.Db7 tempo, 1...g6(g5) 2.Dh7 mat – mat sa zamenil a po 1...V~ 2.D:g2 mat ostal nezmenený. Dnes už jednoduchá, ale zato ešte stále vtipná úloha.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Pavol Bavlšík, Žilina a Pavol Kohút, Krupina.


Vzad << >> Vpred