Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 4. 1968)


Problém č. 49

Dr. Karl Fabel

Braunschweiger Neueste

Nachrichten 1926

Mat 2. ťahom (5+2=7) – žartKontrolná notácia: bKc1 Vb1 Sc5 Pb2 c2 (5), čKa2 Pc7 (2) – dvojťažka.

Veľkej obľube sa u milovníkov šachových problémov tešia žartovné šachové problémy, ktoré šachová terminológia definuje ako problém s vtipným riešením. Myšlienka spočíva v zmene základného šachového pravidla, pričom sa na túto zmenu vo výzve neupozorní. S obľubou sa využíva napríklad pravidlo o premene pešiakov na ľubovoľný kameň (napr. biely pešiak sa môže premeniť aj na druhého čierneho kráľa), rôzne druhy otočenia šachovnice, neúplné ťahy, vynechávanie kameňov a podobne. Pomerne často sa používa aj pravidlo, ktoré hovorí, že v šachovom probléme musí začínať biely, pričom možno dokázať, že v danom prípade to nie je možné a prvý ťahá čierny – čo je vlastne žart. A keďže máme apríl a takéto úlohy sú priam šité na tento mesiac, predkladáme vám na riešenie žartovnú miniatúrku známeho nemeckého autora. O aký žart v nej ide, prenecháme už na vás. Riešenie zašlite do 15. mája na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 46 (Cvetkov). 1.Je1 tempo, 1...Kc4, Kd6 (e4, e6) 2.Sf2, De5 mat. Štyri čisté maty, z ktorých žiaľ, len prvý je modelový.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Tibor Macko, Moravany n/V. a Ján Machava, Bratislava.


Vzad << >> Vpred