Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 5. 1968)


Problém č. 50

Larson Einar Letzen

Havar 8 Dag 1927

Mat 2. ťahom (2+5=7)Kontrolná notácia: bKb3 De8 (2), čKb5 Pa7 b6 b7 c6 (5) – dvojťažka.

Úlohy, v ktorých biely má len dva kamene, sa nazývajú minimálky. O tom, že sú ešte aj dnes populárne, svedčí fakt, že na rok 1968 bol v denníku SMER vypísaný medzinárodný skladateľský turnaj minimáliek o ľubovoľnom počte ťahov (dvojťažky, trojťažky atď.). V dnešnej našej dvojťažke–minimálke vidno, že čierny má len päť kameňov a preto je zároveň aj miniatúrkou a na takéto úlohy sa v našej rubrike špecializujeme zase my. Treba však podotknúť, že v dvojťažkách–minimálkach je dnes už veľmi ťažko niečo nové vytvoriť, lebo ich originálnosť je značne vyčerpaná. Preto v spomínanom turnaji budú mať väčšiu šancu na víťazstvo zrejme minimálky–viacťažky. Riešenie dnešnej úlohy, v ktorej nájdete tri varianty s blokovaním poľa, zašlite do 15. júna na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie problému č. 47 (Havel). 1.Jb3 tempo, 1...a4 2.Db7 mat, 1...Ka4 2.D:a5 mat, 1...Kc6 2.Da6 mat. Tri modelové maty.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Eva Kohútová, Bratislava a Milan Vanko, Komjatice.


Vzad << >> Vpred