Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 7. 1968)


Problém č. 52

Miroslav Havel

Svetozor 1906

Mat 2. ťahom (4+2=6)Kontrolná notácia: bKe1 Da2 Se8 Jf3 (4), čKf5 Pf4 (2) – dvojťažka.

8. júla bolo tomu už desať rokov, čo nás opustil najväčší predstaviteľ českej školy úlohovej – Dr. Miroslav Havel, vlastným menom Košťál (7. 9. 1881 – 8. 7. 1958). Počnúc svojou prvotinou (1. 5. 1898) zložil počas svojho života vyše 1500 úloh. Nešlo však o problémy hocijaké, lebo Havel bol v problémovom šachu génius – akýsi náš Loyd. Rozšíril požiadavku ekonómie modelového matu tak, že zo svojich úloh vylúčil bielych pešiakov. Jeho úlohy sa stali dokonalým myšlienkovým a konštrukčne vybrúseným dielom, z ktorého dnes uverejňujeme pomerne neznámu miniatúrku. Nájdete v nej tri modelové maty. Riešenie zašlite do 15. augusta na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch správnych riešiteľov hodnotne odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 49 (Fabel). Po chvíli ste iste ľahko zistili, že mat 2. ťahom nie je možné dať. Kto však bol posledný na ťahu? Biely, lebo inak čierny kráľ sa predchádzajúcim ťahom nijako nemohol dostať na a2. Musí preto začínať čierny: 1.c6 b4! 2.Ka3 Va1 mat. Typická žartovná úloha.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Anna Húsiková, Revúca a Ján Drábik, Poluvsie.


Vzad << >> Vpred