Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 4. 1986)


Problém č. 1600

Arnold Pongrácz

750 Schachzeitung 9. 1856

Mat 5. ťahom (6+2=8)


Problém č. 1601

Ing. Vladimír Bušík, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+5=14)Kontrolná notácia: 1600: bKe3 Se2 Se7 Jd4 Pb2 h3 (6), čKe5 Pb6 (2) – päťťažka, 1601: bKb6 Dg4 Vf5 Vh4 Sh2 Jb5 Jh6 Pd3 e6 (9), čKd5 Sc8 Se5 Pe4 f6 (5) – dvojťažka.

Jubilejná skladba č. 1600 od prvého slovenského šachového skladateľa Arnolda Pongrácza (1810–1890) bola uverejnená pred 130 rokmi pravdepodobne ako jedna z prvých skladieb, ktorú autor zložil v Trnave, kde sa v roku 1856 presťahoval z Balážských Ďarmôt, v ktorých dovtedy pôsobil vo funkcii náčelníka Hontianskej župy. Jeho skladateľský talent sa naplno rozvinul až v Trnave, kde potom zložil stovky šachových skladieb a najmä svojimi samomatmi si stal do radov priekopníkov kompozičného šachu. Dnešnú päťťažku, dosiaľ na Slovensku asi neuverejnenú, budeme hodnotiť piatimi bodmi. V č. 1601 si okrem riešenia a tematického zvodníka všimnite aj zdanlivé hry 1...K:e6, S:e6, e:d3(e3).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1580 (Jaskólka, Wróbel a Przepiórka) z 13. 2. 1986. 1.V:h2+ e2 2.V:e2+ K:e2 3.Jd5!! c:d5+ (3...b1D 4.Jc4+) 4.Jc3 b1D(V) pat (4...b1J 5.Kb4 Ke4 6.c4 – remíza a 4...b1S 5.Kb2 S:c2 6.K:c2 Ke3 7.Ke4 8.Kc2 K:d4 9.Kd2 – remíza, lebo biely drží kritické pole čierneho d–pešiaka). Klasický námet, ktorý poskytuje pekný šachový zážitok aj pre praktického hráča (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 5 bodov.

Riešenie problému č. 1581 (Wolanski) z 13. 2. 1986. 1.a8D+ D:a8 2.Ve7+ J:f5 (2...Kb8? 3.Vd8 mat) 3.Vd8+ K:d8 4.Jc6+ Kc8 5.Ja7+ Kd8(b8) 6.Jc6+ – remíza večným šachom, alebo po 4...D:c6 (S:c6) alebo 5...D:a7 pat. Bohatá stratégia, ale málo jemných ťahov vzhľadom na rozsiahly materiál (L. Salai, Martin). Ortodoxní zástancovia ekonómie by sa nepotešili (B. Moravčík, Banská Bystrica). Ohňostroj obětí musí potěšit každého řešitele. Odvázání jedné a přivázání druhé bílé figury lahodí oku diváka (M. Henrych, Příbram). Tentoraz ste vybrali dobre – ani jednu štúdiu som nepoznal (J. Svoboda, Trnava). Pre zaujímavosť, výber bol uvedený z knihy G. Grzeban a J. Rusinek: Štúdium szachowe w Polsce 1890–1980, Warszawa 1983. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (1530–1581) uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred