Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 4. 1986)


Problém č. 1598

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)


Problém č. 1599

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+11=22)Kontrolná notácia: 1598: bKc2 Dc4 Va5 Ve8 Sg4 Je2 Pc3 c6 f2 g2 (10), čKe4 De5 Ja4 Pc5 d4 d6 e6 f4 f6 g5 (10) – dvojťažka, 1599: bKf8 Dd3 Ve1 Ve8 Sa4 Sa7 Jc4 Jg3 Pe6 f3 f4 (11), čKd5 Vc5 Sc1 Je3 Jh2 Pb2 c2 c6 c7 d4 h7 (11) – dvojťažka.

Obe skladby okrem riešenia obsahujú aj dva tematické zvodníky, ktorých hrozby sa objavia ako mat v riešení.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1578 (Šaňšin) z 6. 2. 1986. Zdanlivé hry 1...f:e5, J:e3 2.Jc5, Vf4 mat. Zvodník 1.Jc4? hr. 2.Jc5 mat, 1...S:d3, K:d3 2.Vf4, D:d5 mat, viazne na 1...d4! Rieši 1.Jg4 hr. 2.Vf4 mat, 1...S:f3, K:f3, e5, g2 2.Jc5, D:d5, J:f6, Jf2 mat. Dobre konštruovaný úvodník. Obsah však pripomína len prípravy na maturity (L. Salai, Martin). Řešitelský požitek v dobře sladěné skladbě s jemným vyvrácením svůdnosti (M. Henrych, Příbram). Vrcholná novostrategická dvojťažka v známom mechanizme. Umelecký dojem znižuje priveľa braní (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1579 (Šaňšin) z 6. 2. 1986. Zdanlivé hry 1...Kf5, f5 2.D:d3, c:d3 mat. Zvodník 1.J:d4? hr. 2.Jef3 mat, 1...K:d4, S:d4, V:c6, f:e5 2.Dc4, c:d3, J:c6, D:e5 mat, viazne na 1...Da3! Rieši 1.Jf3 hr. 2.Je:d4 mat, 1...K:f3, g:f3, V:c6, Da3 2.Dd5, c:d3, S:c6, J:d2 mat. Riešiteľsky príťažlivá skladba bez vyšších ambícií na umelecký dojem (L. Salai, Martin). Nie zložité, ale elegantné (P. Filippi, Bratislava). Pekná skladba s množstvom záludností a dobrým úvodníkom (P. Gažovčiak, Nitra). Opäť veľkolepé dielo. Ak vydrží pôvodnosť skladieb, iste obe budú ašpirovať na predné miesta v súťaži (M. Nemček, Vrútky). Lahůdková skladba s bohatým obsahem (M. Henrych, Příbram). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred