Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 2. 1986)


Problém č. 1580

W. Jaskólka, Marian Wróbel

a David Przepiórka, Poľsko

Swiat Szachowy, 1928

Biely remizuje (5+5=10)


Problém č. 1581

Eustach Wolanski, Poľsko

I. cena

Revista de Sah 1938

Biely remizuje (6+9=15)Kontrolná notácia: 1580: bKc4 Vh5 Jc7 Pc2 d4 (5), čKd2 Pb2 c6 e3 h2 (5) – biely ťahá a vynúti si remízu, 1581: bKa3 Vd1 Ve6 Sf5 Jb4 Pa7 (6), čKc8 Df3 Vg7 Vh2 Sf8 Sh1 Ja2 Je3 Pa4 (9) – biely ťahá a vynúti si remízu.

Obe dnešné reprodukované skladby (autorov a prameň prvého uverejnenia uvedieme až pri uverejnení riešení oboch štúdií) sú zároveň aj poslednými skladbami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Za správne riešenie každej štúdie možno získať 5 bodov. V nasledujúcom Šachovom okienku vypíšeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž (20. 2. 1986) opäť bohato dotovanou šachovou literatúrou.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1560 (Mc William) z 28. 11. 1985. 1.Dd7 hr. 2.Jc5 mat, 1...V:e5, J:e5, J:g5, Ke4 2.D:d3, Dh7, Je:g5, D:d3 mat. I na klasiku trochu málo (M. Nemček, Vrútky). Vtipná motivácia dvoch tematických obrán, ale nič viac (L. Salai, Martin). Ťažko nájsť, čo "svoje" vložil autor do tohto problému (P. Gvozdják, Bratislava). Hoci mám rád klasiku, táto skladba sa mi zdá slabá (B. Moravčík, Banská Bystrica). Vcelku zajímavé, ale volné pole e4 pro černého krále příliš "napovídá" (M. Henrych, Příbram). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1561 (Kiss) z 28. 11. 1985. Zvodník 1.Db1? hr. 2.Sb3 mat, viazne na 1...V:d4! Zvodník 1.f8S? hr. 2.J:f6 mat, viazne na 1...S:d4! Zvodník 1.De1? hr. 2.Sb3 mat, 1...V:d4 2.Je7 mat, viazne na 1...b1D! Zvodník 1.Dh2? hr. 2.J:f6 mat, 1...S:d4 2.Je7 mat, viazne na 1...Vf4! Rieši 1.Dd1 hr. 2.Je7 mat, 1...V:d4, S:d4 2.Sb3, J:f6 mat. Řešitelsky záludné (M. Henrych, Příbram). Robustný moderný projekt, koľko však bude mať divákov z riešiteľskej verejnosti? (L. Salai, Martin). Pekná práca. Dve dvojice rovnakých matujúcich ťahov. A predsa každý mat je iný (J. Svoboda, Trnava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme v nasledujúcom Šachovom okienku dňa 20. februára 1986. Zároveň všetkým našim pravidelným riešiteľom a skladateľom zasielame zdarma už pravidelnú štvorstranovú prílohu, v ktorej okrem iných materiálov nájdete aj definitívny výsledok XVI. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1984.


Vzad << >> Vpred