Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 2. 1986)


Problém č. 1582

Herbert Hultberg, Švédsko

Sjakk–Nytt V 1947

(podľa Eelke Postma)

Mat 2. ťahom (4+3=7)


 

Problém č. 1583

Gustav Jönsson, Švédsko

Problemnoter 1956

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: 1582: bKb8 Sd7 Jd5 Pb4 (4), čKa6 Pa7 b7 (3) – dvojťažka, 1583: bKe7 Dd3 Sd5 Pf2 (4), čKe5 Sa1 Pf5 (3) – dvojťažka. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma reprodukovanými dvojťažkami–miniaturkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať asi 50 skladieb.

Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Album FIDE 1962–1964, II. cena: Niemeijer: Fascinerend materiaal (1970), III. cena: Ungarische–Schach–Problem–Anthologie, IV. cena: Kofman, Čepižnij: Šachmatnaja kompozícia 1974–1976 + 1977–1982 (dve knihy), V.–VII. cena: Zelepukin: Slovar šachmatnoj kompozícii, VIII.–X. cena: Bondarenko: Triumf sovetskogo šachmatnogo etjuda. Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnú aspoň 30 bodov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci alebo kolektívy. Riešenia bodujeme nasledovne: dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenia treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a. p.). Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov, ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú (ak by jeho skladba bola neriešiteľná, nezískava ani bod). Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať opravu riešenia k už zaslanému riešeniu, hoci ešte v termíne). Žiadame Vás tiež o výrazné farebné vyznačenie nekorektností (najlepšie červenou ceruzkou), čím sa zmenší pravdepodobnosť ich prehliadnutia na minimum). Prosíme Vás tiež, aby ste riešenia nezasielali v listoch, ale na korešpondenčných lístkoch.


Vzad << >> Vpred