Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 2. 1986)


Problém č. 1584

William E. Lester, Veľká Británia

Empire Review, 1923

Mat 2. ťahom (3+4=7)


Problém č. 1585

Samuel Loyd, USA

Sunny South, 1885

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: 1584: bKc2 Dg2 Sc5 (3), čKe2 Se1 Pc6 f2 (4) – dvojťažka, 1585: bKg3 Df8 Sf7 Jg4 (4), čKh7 Vg6 Pg5 (3) – dvojťažka.

Po č. 1582 (Hultberg: bKb8 Sd7 Jd5 Pb4 (4), čKa6 Pa7 b7 (3) – mat 2. ťahom) a č. 1583 (Jönsson: bKe7 Dd3 Sd5 Pf2 (4), čKe5 Sa1 Pf5 (3) – mat 2. ťahom) pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž vypísaná v minulej rubrike a dotovaná hodnotnou šachovou literatúrou ďalšími dvoma reprodukovanými klasickými dvojťažkovými miniatúrkami.

Riešenia č. 1582 až 1585 môžete ešte stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1562 (Schoen) z 5. 12. 1985. 1.Jc6 hr. 2.Vf5 mat, proti čomu čierny nemá obranu. Extravagancia "16+1" – alebo všetci proti jednému (L. Salai, Martin). Rozmarná hra na pat, kde čierny kráľ predsa len podľahne presile (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1563 (Frigin a Lukianov) z 5. 12. 1985. Zvodník 1.Dh5? hr. 2.Df3 mat (A), viazne na 1...J:d4! (a). Zvodník 1.D:e6? hr. 2.c3 mat (B), 1...J:d4 2.J:d6 mat, viazne na 1...V:d4! (b). Rieši 1.J4a5 hr. 2.c4 mat, 1...J:d4 (a), V:d4 (b) 2.Df3 (A), c3 (B) mat. Násilné, vyumelkované zvodníky a veľa kameňov sú zjavným nedostatkom skladby (M. Nemček, Vrútky). Tematické obrany raz umožňujú, inokedy znemožňujú tie isté maty – to je stále aktuálna téma (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1564 (Šuhajda) z 12. 12. 1985. Zdanlivé hry 1...V:e1, De2, c:b5 2.J:c6, Jb3, J:b5 mat. Rieši 1.Vb3 hr. 2.Db4 mat, 2.Dc3 mat, 2.Vc4 mat a 2.J:e6 mat, 1...Je3 (Je5, De2), V:e1 (Jd5), K:c5, Dc2, D:b3 2.Dc3, Vc4, Db4, J:e6, J:b3 mat. Prekážka, že po uvádzanej tematickej obrane 1...c:b5 vychádzajú až 3 hrozbové maty (2.Dc3, Db4, J:e6). Nie je to vážna chyba, no bolo by asi lepšie neuvádzať 1...c:b5 ako zdanlivú hru (M. Nemček, Vrútky). Spomínaný duál samozrejme nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred