Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 5. 1986)


Problém č. 1604

Vaclav Gebeľt, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)


Problém č. 1605

Sergej Šedej, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)Kontrolná notácia: bKf8 Df4 Sd7 Jb3 Jf3 Pb6 e2 g4 (8), čKd5 Vb4 Vh4 Jh6 Pb5 d3 f6 (7) – dvojťažka, 1605: bKg3 De2 Vd1 Ve6 Sd7 Pb4 d2 e3 e7 (9), čKe4 Da8 Sc8 Pb5 c7 e5 g4 (7) – dvojťažka.

Obe dnešné pôvodné skladby sú konštruované vo forme dvoch tematických zvodníkov a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1582 (Hultberg) z 20. 2. 1986. Pokusy 1.Kc7?, Kc8? postupne viaznu na 1...b6!, b5! Rieši 1.Ka8 tempo, 1...b6, b5 2.Jc7, Sc8 mat. Vtipný výber úvodníka (M. Nemček, Vrútky). Presný výber prvého ťahu v miniatúrke (L. Salai, Martin). Nič moc (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1583 (Jönsson) z 20. 2. 1986. Zdanlivé hry 1...Kf4, f4 2.Dg3, De4 mat. Zvodník 1.Sf3? Kf4 2.De3 mat, viazne na 1...Sd4! Rieši 1.Se6 hr. 2.De3 mat, 1...Kf4, f4, Sd4 2.D:f5, Dd5, D:f5 mat. Zámena dvoch matov (P. Gvozdják, Bratislava). Hezké a vkusné drobnosti (M. Henrych, Příbram). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Poradie riešiteľov na ďalších miestach: 119 b: J. Davídek a Ing. M. Svítek, 118 b: Ing. A. Bidleň a L. Salai, 117 b: Ing. S. Šuhajda, 116 b: M. Henrych a B. Moravčík, 115 b: M. Minarovič a P. Vojtela, 114 b: K. Dittel a M. Finta, 113 b: Z. Modlitba, 112 b: Dr. M. Trubač, 111 b: Ing. L. Brachtl, 108 b: P. Filippi, Ľ. Gocník a J. Luky, 107 b: MUDr. J. Földesi, 106 b: Ing. L. Krump, 104 b: A. Damborský, 102 b: V. Moravčík, 98 b: S. Brnák a I. Hlaváčová, 96 b: P. Gažovčiak a M. Grodovský, 90 b: L. Horváth, Ing. M. Juráček a M. Méri, 84 b: B. Lukáč a K. Suchár, 64 b: A. Balušík a Ing. D. Jančovič, 53 b: E. Gajdoš, 48 b: I. Dusko, 42 b: M. Svrček, 34 b: Š. Vince, 28 b: K. Henc, 23 b: G. Reiprich, 18 b: Ing. S. Tallová a O. Vargová, 14 b: A. Balušík, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní.


Vzad << >> Vpred