Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 7. 1986)


Problém č. 1622

V. Terechov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+5=15)


Problém č. 1623

Sergej Tkačenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+4=11)Kontrolná notácia: bKd7 Vc2 Vg8 Sb1 Sf8 Jd3 Pa3 c6 f7 h4 (10), čKh7 Va6 Vh1 Pa7 h2 (5) – dvojťažka, 1623: bKd3 Da2 Vb6 Vf3 Se3 Jb8 Pc4 (7), čKe6 Sf2 Jd6 Pg3 (4) – dvojťažka.

V č. 1622 si okrem riešenia všimnite aj tematický zvodník. Č. 1623 obsahuje dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1602 (Groeneveld) z 8. 5. 1986. Zvodník 1.Ve2? hr. 2.Jh3 mat, 1...J:g5, Jf2 2.Dc1, V:f2 mat, viazne na 1...J:e5! Zvodník 1.Vg2? hr. 2.Jd3 mat, 1...J:e5, Jf2 2.Dc1, V:f2 mat, viazne na 1...J:g5! Rieši 1.Dc1 hr. 2.Vf2 mat, 1...J:e5, J:g5, K:f5 2.Vg2, Ve2, V:f7 mat. Zaujímavé vzťahy medzi prvými ťahmi, hrozbami a matmi, ale mechanizmus je to známy (B. Moravčík, Banská Bystrica). Úvodníková téma, žiaľ bez paradoxov (P. Gvozdják, Bratislava). Sympatická moderna v dobrej konštrukcii (L. Salai, Martin). Vtipné spracovanie Banného témy. Škoda symetrie (M. Nemček, Vrútky). Veľmi rozpačité (P. Gažovčiak, Nitra). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1603 (Labai) z 8. 5. 1986. Zvodník 1.c6? hr. 2.J:a6 mat, viazne na 1...b5! Zvodník 1.Je6? hr. 2.Db3 mat, viazne na 1...d:c5! Rieši 1.Ke8 tempo, 1...b5, d:c5 2.J:a6, Db3 mat. Výnimočne spracovaná Dombrovskisova téma s veľmi originálnou a jednotnou motiváciou vyvrátenia pokusov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1604 (Gebeľt) z 15. 5. 1986. Zvodník 1.D:f6? hr. 2.Dc6(e6) mat, 1...Kc4, Ke4 2.Se6, De5 mat, viazne na 1...Vf4! Zvodník 1.Dc1? hr. 2.Dc6 mat, 1...Ke4, Kd6 2.Sc6, Dc6 mat, viazne na 1...Vc4! Rieši 1.De3 hr. 2.De6 mat, 1...Kc4, Ve4, V:b3 2.D:d3, Dc5, Dd4 mat. Kombinácie s voľnými poliami, ale branie dámy pred úvodníkom bez matu je tematickou chybou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Len priemerná dvojťažka na tému A1 III. svetovej súťaže (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred