Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 11. 1996)


Problém č. 2689

Miroslav Brada, Slovensko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 2690

Hendrik von Düben, Švédsko

Nya Dagligt Allehanda 1924

Mat 3. ťahom (6+1=7)Kontrolná notácia: 2689: bKf8 Vg7 Vh4 Sb8 Se8 Jb5 Jg3 Pc4 e5 (9), čKe6 Vd2 Vh7 Sg8 Jf7 Pd4 f6 (7) – dvojťažka, 2690: bKh5 Dc3 Vf6 Pc4 e5 f5 (6), čKf4 (1) – trojťažka.

V pôvodnej dvojťažke č. 2689 sa hrozba tematickej zvodnosti a riešenia objaví aj ako mat. Miniatúrna trojťažka č. 2690 jedinou skladbou Henrika von Dübena (7. 11. 1856 – 1939), ktorá bola zaradená do Albumov FIDE. Autor sa narodil pred 140 rokmi.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Hlas ľudu, Pribinova 21, 819 46 Bratislava 111 s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa šachovú publikáciu.

Riešenie problému č. 2670 (Nagler) z 5. 9. 1996. 1.Se4 hr. 2.Vh4 mat, 1...d:e4 2.Sb6! tempo, 2...e:f3, e3 2.Vh4, Sc7 mat, 1...d4 2.S:d4 a 3.Vh4 mat. Dvojité blokovanie polí po vynútenom prvom čiernom ťahu a tempe (B. Moravčík, Banská Bystrica). Nečakaný úvodník a tempo, ale inak už nič moc (Ing. J. Karel, Praha). Odmenu za správne riešenie dostane Mgr. A. Derfényi zo Spišskej Novej Vsi.

Riešenie problému č. 2671 (Cuppini) z 12. 9. 1996. 1.Jd6 hr. 2.Dd4 mat, 1...Dd5(e4), V:d6, V:f4, Jc6, Jd5 2.Jf7, f7, J:g6, Jf3, Jc4 mat. Exkluzívna klasická téma (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Príliš forsírované vzhľadom na potrebu pokryť predúvodníkové šachy na to, aby skladba obstála v konkurencii (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane M. Brezovská z Košíc.

Riešenie problému č. 2672 (Draiska) z 12. 9. 1996. Zdanlivé hry 1...S~, S:a4!, J~, J:a4! 2.Jc5, J:a5, Dd1, D:a2 mat. Rieši 1.Vc4 tempo, 1...S~, S:c4!, J~, J:c4!, a4 2.J:a5, Jc5, D:a2, Dd1, Vb4 mat. Šikovné využitie symetrie okolo b–stĺpca (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane V. Herdovič z Bratislavy.


Vzad << >> Vpred