Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.10.1997)


Skladba č. 3047A. Pituk

I. cena

Rádio Ujság 1941

Mat 2. ťahom


 

Skladba č. 3048 – originál

Anton Bidleň, Humenné

Mat 7. ťahom, duplexPituk-93

V rodnej Banskej Štiavnici oslávil túto nedeľu majster Alexander Pituk už svoje 93. narodeniny. Poslal nám aj svoj nový pomocný mat, bohužiaľ, zatiaľ sa ho nepodarilo opraviť; preto uverejňujeme jednu z jeho starších výborných dvojťažiek na tému zámeny troch matov v rámci predĺžených obrán Je5. Slovo duplex v sedemťahovom origináli znamená, že mat dáva raz biely a druhý raz čierny; je pritom pochopiteľné, že ani jeden zo súperov si nemôže dovoliť tichý ťah... Riešenia oboch skladieb pošlite do 17. novembra t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3047 b. Kh5 De4 Vd1 Ve2 Sb6 Ja5 Ja8 Pc4 c6 e6 f6 (11), č. Kd6 Dd2 Ve7 Vf7 Sa7 Jc8 Je5 Pc3 e3 h7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom; 3048 b. Kd2 Dh5 Vb1 Vh3 Sg2 Pa2 a3 g4 (8), č. Kb8 Dh2 Va4 Sd6 Jb5 Pa6 c4 c7 e6 e7 f7 g3 g5 (13), biely/čierny začne a dá mat najneskôr siedmym ťahom.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 3038 a 3039 vyhrávajú: Radovan Horváth, Wolkrova 13, 851 01 Bratislava, Dušan Paluga, B. Němcovej 318, 036 01 Martin a Ladislav Salai, Bellova 8, 036 01 Martin.

Riešenie skladby č. 3042 (Müller): Pokusy 1.Kh6+? K:b6!, 1.Kh4+? Kd4!, 1.Kg6+? Kb4!, 1.Kf4+? Kd6!, riešenie 1.Kg4+ K:b6, Kd4, Kb4, Kd6 2.Vb7, S:e3, c3, Je4 mat. Pokusy nevychádzajú pre priviazanie vždy iného z matujúcich kameňov. Dôkaz, že aj s nekonvenčným šachujúcim úvodníkom možno vytvoriť hodnotnú skladbu.

Riešenie skladby č. 3043 (Vokál): Tematický pokus 1.Dc7+? (so siedmimi hrozbami) 1...Vf8! (2.De7 Vc8!, 2.Sg1 S:h1 3.Dh2 Va8+!), riešenie 1.Sb8 S:h1 2.Dc7! Vf8(Ve8,Vbd1) 3.Dh2 a 4.Vh8 mat. Autor dodatočne "prečistil" motivačnú náplň touto verziou: b. Kg1 Dc1 Vh1 Vh6 Sh2 Pf6 (6), č. Kg8 Vd8 Sa8 Pd4 e3 f7 g6 (7), mat 4. ťahom, 1.Sb8 S:h1 2.Dc7 Ve8 3.Dh2 a 4.Vh8 mat (2...Vd5(Vd6) 3.Dc8+ Vd8 4.D:d8 mat).

* K téme trojťažiek 6. WCCT (pozri NP 35/97) rozhodca Matthews doplnil, že čierna figúra ťahajúca po tematickej línii musí chrániť pole alebo polia na tejto línii, na ktorých (alebo cez ktoré) sa môže dávať mat. Napr. v trojťažke O. Wurzburga z r. 1917 b. Kc8 Vc7 Sb4 Jh8 (4), č. Ke8 Vc2 Vh2 Jg1 Pc3 h5 (6) po 1.Vc5 obrany 1...Vhe2 a 1...Vce2 nie sú z uvedeného hľadiska tematické.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 7. novembra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred