Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.11.1997)


Skladba č. 3052J. Taraba

V. cena

Tungsram C 31.3.1978

Mat 2. ťahom


 

Skladba č. 3053 – originál

E. Klemanič a L. Packa

Pomocný mat 3. ťahomTrojfázové zámeny

Tvorbu nášho jubilanta predstavujeme výbornou dvojťažkou na tému zámeny matu, obrany a variantu (so zvodnosťami 1.S:b7? a 1.J:d4?). Pomocný mat známej slovenskej dvojice (prvý autor zo Spišskej Novej Vsi, druhý z Galanty) má zdanlivú hru 1...e:d6+ 2.Kd7 d:e7 Kd6 3.e:d8D mat, ale podľa známeho pravidla v pomocných matoch začína čierny... Riešenia oboch skladieb pošlite do 8. decembra t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3052 b. Kh1 De1 Vc7 Sc8 Sh4 Jb6 Je6 Pb4 c5 d2 f6 g4 (12), č. Ke5 Se3 Pb5 b7 d3 d4 e4 f4 f7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom; 3053 b. Ka3 Pd4 e5 f5 (4), č. Kc7 Vb8 Vd6 Se7 Jc8 Jd8 Pb5 b6 c6 d5 (10), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 3042 a 3043 vyhrávajú: Karel Henc, Nám. 28. října 12, 602 00 Brno, Česko, Lukáč Herc, 935 23 Rybník 511 a Peter Škoda, Starhradská 8, 851 05 Bratislava

Riešenie skladby č. 3047 (Pituk): Zdanlivé hry 1...Je5~, Jd3, Jd7 2.c5, Dd5, Jb7 mat, riešenie 1.D:e3 hrozí 2.D:e5 mat, 1...Je5~, Jd3, Jd7 2.Dc5, Dd4, Sc7 mat. Autorovi sa ako prvému podarilo vytvoriť na vtedajšiu dobu náročnú tému zámeny troch matov v mechanizme predĺženej obrany.

Riešenie skladby č. 3048 (Bidleň): 1.Dh8+ Ka7 2.Da8+ Kb6 3.Db7+ Kc5 4.V:b5+ a:b5 5.Dc6+ Kd4 6.De4+ Kc5 7.De3 mat, duplex 1.c3+ Ke1 2.Dg1+ Sf1 3.Ve4+ Kd1 4.D:f1+ Kc2 5.D:b1+ K:b1 6.J:a3+ Kc1 7.Ve1 mat, 1...Ke3 2.Ve4+ Kd3 3.Vd4+ Kc2 4.D:g2+ Kb3 5.Dd5+ Kc2 6.D:a2+ Kc1 7.Dd2 mat, ale bohužiaľ aj štvorťahové vedľajšie riešenie 1.Sf4+ atď.


Jubileum J. Tarabu

16. novembra sa dožil svojej päťdesiatky vynikajúci slovenský šachový skladateľ Jozef Taraba z Kežmarku (rodák z Trakovíc pri Trnave). Autor vyše stovky skladieb preukázal svoje kvality najmä v tvorbe náročných novostrategických dvojťažiek. V turnajoch získal okolo 70 vyznamenaní, z toho asi 30 cien, viaceré na významných medzinárodných súťažiach. V posledných rokoch o ňom takmer nepočuť, ale všetci prívrženci kompozičného šachu dúfajú v jeho skorý návrat k tvorbe.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 28. novembra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred