Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.11.1997)


 

Skladba č. 3050 – originál

Jozef Holubec, Košice

Mat 2. ťahom


Skladba č. 3051M. Keller

I. cena

Schach-Aktiv 1991

Mat 3. ťahomMichael Keller

Popri originálnej jednofázovej dvojťažke košického autora uverejňujeme reprodukovanú skladbu nemeckého autora, ktorý sa stal prvým majstrom sveta v trojťažkách: hlavný obsah nasleduje po 1.Vc4 Db6, S:c2, V:h4 (ako obranách proti hrozbe 2.De2+ Kf4 3.V:d4 mat). Riešenia oboch skladieb pošlite do 1. decembra t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3050 b. Kh3 Ve8 Vg6 Sa4 Sa7 Ja8 Jg8 Pb5 d3 g4 (10), č. Kd5 Vc4 Sa2 Sf4 Ja6 Jf7 Pd4 g5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom; 3051 b. Kc1 Df3 Vc6 Ve8 Se6 Ja2 Jc7 Pc2 d5 f5 h2 h4 (12), č. Ke5 Db8 Va6 Vh8 Sa4 Pa7 b4 c3 d4 d6 f6 g6 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenie skladby č. 3041 vyhrávajú: Ján Bada, Pod hájkom 17, 909 01 Skalica, Dalibor Hajdučík, Ul. dukelských hrdinov 323/ 25-20, 965 01 Žiar nad Hronom a Pavol Kotek, Rozkvet 2010/26, 017 01 Považská Bystrica.

Riešenie skladby č. 3046 (Hlinka a Tazberík): Úvodné štyri ťahy sme uverejnili pri diagrame, ďalej a) 4...Kg6 5.Kc3 Ja2+ 6.Kb2 Sc6! (6...Jb4 7.Kc3 Ja2+ 8.Kb2 atď. – prvá pozičná remíza) 7.Vb6 Jb4 8.Ka3 (8.Kc3? Jd5+! čierny vyhrá) 8...Jc2+ 9.Kb2 Jb4 10.Ka3 Jc2+ 11.Kb2 – druhá pozičná remíza, alebo 11...Jd4 12.e3 Vh2+ 13.Kb1,Kc1 remíza), b) 4...Ve4 5.Kc3 Ja2+ 6.Kd3! (6.Kb2? V:e2+! 7.Ka3 Jc3 8.Vc5 Vc2 9.Kb4 Ja2+ čierny vyhrá) 6...Ve5 7.Kd4 Ve4+! 8.Kd3! (8.K:d5? Jc3+! č. vyhrá) 8...Jb4+ (8...Jc1+ 9.Kc2 remíza) 9.Kc3 atď. – tretia pozičná remíza. Veľmi zaujímavé spojenie variantov s tromi pozičnými remízami – jedna z najlepších slovenských štúdií vôbec!


Ešte k 6. WCCT

Ďalšie "úpravy" tém podľa obežníka č. 2: a) Samomaty: "rovnosť" obranného a škodlivého motívu sa bude posudzovať celkom voľne (teda nie podľa pôvodnej mienky rozhodcu, uverejnenej 15. augusta). – b) Mutujúci králi: dvojníky nie sú prípustné. – c) Štúdie: spracovanie témy podľa príkladu J. Fritza (rubrika z 10. januára) nezodpovedá predstave rozhodcu; za jediné tematické príklady možno pokladať len skladby E. Kolesnikova a L. Zoltána, publikované v oficiálnom vypísaní. – Stretnutie reprezentantov Slovenska v 6. svetovej súťaži kompozičného šachu sa uskutoční v Bratislave 6.-7. decembra t. r. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred