Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.12.1997)


Skladba č. 3056 – originál

Jozef Havran, Šaľa

Mat 2. ťahom


Skladba č. 3057 – originál

Štefan Sovík, Nitra

Mat 5. ťahomReminiscencie

Obe dnešné originálne skladby boli pôvodne poslané na 5. svetovú súťaž, ale nedostali sa do výberu, resp. výsledku. Dvojťažka obsahuje zdanlivé hry 1...Sc3, f3 2.f3, g:f3 mat, ktoré sa po úvodníku zaujímavo zamenia. Päťťažka má veľmi dobrý úvodník 1.Vf8, pričom tematická je hrozba a varianty 1...e5 a 1...Jd7. Riešenie dvojťažky a dokončenie riešenia päťťažky pošlite do 22. decembra t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3056 b. Kb1 De7 Va3 Je1 Je2 Pc4 f2 g2 (8), č. Ke4 Dh8 Sc3 Jc7 Je5 Pb2 f4 f5 h5 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom; 3057 b. Kh8 Db2 Ve8 Vg6 Sa7 Sg8 Jd5 Pc5 d4 e2 f4 g4 h7 (13), č. Ke4 Vb8 Vd1 Sb1 Sh2 Jb6 Jc8 Pa6 c4 c7 d6 e3 e7 h5 (14), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom.)

* Knihy za riešenie skladby č. 3046 vyhrávajú: Vladimír Kaliský, Ul. 29. augusta 76, 976 45 Hronec, Ľubomír Mochnáč, Karpatská 8, 080 01 Prešov a Mária Rošková, Ul. čs. armády 363/ 4, 089 01 Svidník.

Riešenie skladby č. 3050 (Holubec): 1.Sd1 hrozí 2.Sf3 mat, 1...Jc5, Je5, Jd6 2.Jb6, Je7, Jf6 mat. Tri varianty s tzv. zloženým blokovaním poľa.

Riešenie skladby č. 3051 (Keller): 1.Vc4 hrozí 2.De2+ Kf4 3.V:d4 mat, 1...Db6 2.f:g6 hrozí 3.Df5 mat, 2...Vh5/ S:c2 3.Sd7/Sg8 mat, 1...S:c2 2.Dg4 hrozí 3.D:d4 mat, 2...Db6/V:h4 3.Sg8/ Sc8 mat 1...V:h4 2.J:b4 hrozí 3.Jd3 mat, 2...S:c2/D:b4 3.Sc8/Sd7 mat. Po odchode jednej z troch čiernych figúr kontrolujúcich batériu Ve8-Se6 biely vhodnou hrozbou donúti k odchodu druhú a tretiu figúru. Cyklus je navonok zaujímavý, ale nie veľmi náročný a bez prvkov medzivariantovej zámeny.


Rebríček riešiteľov

Ako je známe, popri praktických šachistoch majú svoj "rating" aj šachoví riešitelia. Zatiaľ ešte čaká na schválenie, ale mnohí svetoví riešitelia ho už pokladajú za oficiálny. Tu je poradie po tohtoročných MS v Pule: 1. Perkonoja (FIN) 2715, 2. Elkies (ISR) 2690, 3. Mestel (GBR) 2645, 4. Kovačević (YUG) 2615, 5. Soffer (ISR) 2610, 6. Mladenović (YUG) 2610, 7. Nunn (GBR) 2600, 8. Pfannkuche (GER) 2600, 9. Zude (GER) 2595, 10. Comay (ISR) 2585, 11.Caillaud (FRA) 2585, 12. Erenburg (ISR) 2575, 13. Velimirović (YUG) 2565, 14. Ladislav Salai jr. 2565... Bohužiaľ, náš vynikajúci riešiteľ sa na posledných štyroch majstrovstvách sveta nezúčastnil: iste má na viac ako 14. miesto! (-kh)


Vzad <<  >> Vpred