Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.11.1997)


 

Skladba č. 3054 – originál

Stanislav Vokál, Košice

Mat 2. ťahom

 


Skladba č. 3055 – originál

Alexander Pituk

Banská Štiavnica

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešenia0-0-0 a 0-0

Keby sa vo dvojťažke biely pokúsil zahrať 1.Vd1? (s hrozbou 2.Vd8 mat), Čierny má v zálohe účinnú obranu 1...0-0!, ale ak zahrá 1.0-0-0! (s tou istou hrozbou), situácia je iná: prečo? Majstrovi Pitukovi sa nakoniec podarilo dokončiť pomocný mat s peknými tromi riešeniami; bolo by aj štvrté, ale to len s "nepekným" čiernym strelcom na c8 (alebo ešte nepeknejším cvrčkom c8). Riešenia oboch skladieb pošlite do 15. decembra t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3054 b. Ke1 Dc4 Va1 Sa2 Se5 Ja3 Jc6 Pb2 c2 e2 e6 f2 g3 g5 h2 (15), č. Ke8 Vh8 Sh4 Pe7 g6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom; 3055 b. Kc8 Jd2 Je8 Pg4 (4), č. Ke5 Dd5 Va4 Ve7 Sf8 Jd4 Jf3 Pf4 (8), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 3044 a 3045 vyhrávajú: Erik Borš, Allendeho 2769/40, 059 51 Matejovce, Jozef Ložek, 951 23 Lukáčovce 444 a Stanislav Vokál, Floriánska 6, 040 01 Košice.

Riešenie skladby č. 3049 (Slesarenko): 1. zvodnosť 1.Jc4? hrozí 2.Vd4, Vc5 mat, 1...f:e3, Sb6 2.J:e3, J:b6 mat, 1...Jb3!, 2. zvodnosť 1.Jb5? hrozí 2.Vc5 mat a po rovnakých obranách 2.Vd4, J:c3 mat, 1...Vc8!, riešenie 1.Jd3 hrozí 2.Vd4 mat – 2.Vc5, Jb4 mat (navyše 1...e5, Jb3 2.D:g8, S:b3 mat). Po 1...f:e3 rôzne formy hrozbových paradoxov, po 1...Sb6 trojfázová zámena matu.


Doma a vo svete

Víťazom riešiteľskej súťaže v rámci šachového turnaja Open Tatry '97 (19. októbra) sa stal Martin Mrva s plným počtom 45 bodov za 101 minút pred Ladislavom Salaiom jr. 43 – 51, na 3.-4. mieste skončili I. Nazimov (Rusko) a Ivan Novák 15 – 120.

* 5. ročník súťaže 4-členných družstiev šachistov do 16 rokov sa konal v Belehrade. Slovenské družstvo so ziskom 14,5 bodu skončilo na slušnom 9. mieste (spomedzi 18 družstiev), keď víťazom sa stalo Rusko 19 pred Rumunskom 17,5. Výborne vystúpili najmä M. Kujovič a V. Lehocký (4,5 bodu zo 7 partií), pričom Kujovič porazil aj vicemajstra Európy Zacharova z Ruska!

* Bratislavské stretnutie reprezentantov Slovenska v 6. WCCT, o ktorom sme písali v č. 46, sa prekladá o týždeň na 13.-14. decembra t. r. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred