Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.11.1997)


Skladba č. 3049Anatolij Slesarenko

I. cena

Chess Life 1989

Mat 2. ťahomAnatolij Slesarenko

Prvého dvojťažkového majstra sveta (z Dubny pri Moskve) predstavujeme skladbou, za ktorú v Albume FIDE 1989-1991 získal od prísnych rozhodcov 10 bodov (z 12 možných): zvodnosti sú 1.Jc4? a 1.Jb5?, tematické obrany 1...f:e3, Sb6. Riešenie pošlite do 24. novembra t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Ka4 Dg3 Vc6 Ve4 Sd1 Se3 Ja7 Je5 Pd6 d7 f3 (11), č. Kd5 Vg8 Vh5 Sa5 Jc1 Jh3 Pc3 e6 f4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenie skladby č. 3040 vyhrávajú: Štefan Halaj, 044 01 Drienovec 269, Jana Janovcová, Nálepkova 18, 977 01 Brezno a Marek Kamhal, Opavská 619/2, Podbreziny, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Riešenie skladby č. 3044 (Lačný): Zdanlivé hry 1...J:d5, S:d5, Jf7, J:d6, K:d5 2.J:c4, Dc3, Vf5, D:d6, Dc5 mat, riešenie 1.Jc5 hrozí 2.Jd7 mat, 1...Jf7~, J:d6, K:d6, Kf6 2.J:c4, Dc3, b8D, Dc3 mat. Zámena dvoch obrán v syntéze so zámenou matov po predĺženej obrane Jf7, pričom veľmi dobrým doplnkom sú maty po ťahoch kráľa.

Riešenie skladby č. 3045 (Lačný): 1. zvodnosť 1.c:d6? hrozí 2.J:f3+ Kd3 3.Jf4(Se4) mat, 2...S:f3 3.De3 mat, 1...Sc5 2.Jc6+, 1...V:c4!, 2. zvodnosť 1.c:b5? hrozí 2.Jc6+ Kd3 3.Ve3 mat, 1...Vc4 2.J:f3+, 1...S:c5!, riešenie 1.Ve6 hrozí 2.V:d6+ K:e5 3.Df4 mat, 1...S:c5 2.Jc6+ Kd3 3.Jf4 mat (Ve3?), 1...V:c4 2.J:f3+ Kd3 3.Ve3 mat (Jf4, Se4?), navyše 1...S:c4, Jd2, d5 2.J:f3+, D:d2+, Jc6+ atď. Mimoriadne dôvtipná trojťažka na tému hrozbových paradoxov, ale švédsky rozhodca 5. WCCT ju napodiv ignoroval (že by pre nezávažný duál v mate hrozby zvodnosti?).


K témam 6. WCCT

V druhom obežníku riaditeľa súťaže H. Axta sú aj odpovede na otázky týkajúce sa témy dvojťažiek: a) za rovnakú hrozbu sa pokladá hrozba tým istým kameňom na tom istom poli, aj keď kameň prichádza z iného poľa; b) prípustná je aj dvojitá hrozba, ale len ak sa uskutoční v oboch tematických fázach; c) môžu sa použiť ľubovoľné obranné motívy (teda aj tie, ktoré neboli spomenuté vo vypísaní); d) branie kameňa a zaclonenie línie sa pokladajú za rozličné obranné motívy, aj keby napr. cieľom oboch bolo uvoľnenie poľa pre čierneho kráľa; e) uvoľnenie jedného poľa čiernemu kráľovi v jednej fáze a uvoľnenie iného poľa v druhej fáze sa pokladajú za ten istý motív; f) nie sú zakázané ani dvojité obranné motívy (pravda, pochybujeme, že by takúto "kvalitu" rozhodca vyššie ocenil).

* V najnovšom (októbrovom) rebríčku FIDE je na čele toto poradie: 1. Kasparov 2823, 2. Kramnik 2787, 3. Anand 2773, 4. Karpov 2735, 5. Topalov 2733, 6. Ivančuk 2726, 7. Kamsky 2720, 8. Shirov 2711, 9. Beliavski 2695, 10. Gelfand 2683, 11. Salov 2682, 12. J. Polgárová 2674 – náš Ftáčnik je 91. s 2585 bodmi. Medzi ženami je 2. Z. Polgárová 2565, 3. Cramlingová 2527, 4. Čiburdanidzeová 2525, 5. Xieová 2505, 6. Ioselianiová 2504, 7. Zhuová 2491, 8. S. Polgárová 2475 atď. (bez zastúpenia Slovenska v prvej päťdesiatke). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred