Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.10.1997)


Skladba č. 3044 – originál

Ľudovít Lačný

Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahom


Skladba č. 3045 – originál

Ľudovít Lačný

Žiar nad Hronom

Mat 3. ťahomLačný a WCCT

Dnešnými skladbami konkuroval náš vynikajúci reprezentant v 5. svetovej súťaži, ale rozhodcovia ich do prvej dvadsaťštvorky nezaradili. Či právom, môžu posúdiť aj naši riešitelia, ak vezmú do úvahy zdanlivé hry 1...J:d5, S:d5, Jf7~, J:d6, K:d5 2.J:c4, Dc3, Vf5, D:d6, Dc5 mat vo dvojťažke a zvodnosti 1.c:d6? (hrozí 2.J:f3+, 1...V:c4!), resp. 1.c:b5? (hrozí 2.Jc6+, 1...S:c5!) v trojťažke. Riešenia oboch skladieb pošlite do 3. novembra t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3044 b. Ka1 Da3 Ve8 Vf8 Sf3 Jb2 Je4 Pa5 b7 d5 d6 e3 e6 g4 (14), č. Ke5 Dh7 Va6 Vg6 Sc4 Sh8 Jf4 Jf7 Pc6 g5 h6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom; 3045 b. Kg8 Dc1 Vc7 Ve7 Sa8 Sf8 Je5 Jh5 Pc4 c5 f5 f7 g7 (13), č. Kd4 Va4 Sa7 Se2 Jb1 Pa3 a6 b5 d6 f3 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenie skladieb č. 3034 a 3035 vyhrávajú: Adolf Fedák, Fraňa Kráľa 9/15, 052 01 Spišská Nová Ves, Erika Gunišová, 958 03 Veľké Kršteňany 198 a Jozef Tomanička, Sídlisko pod kaštieľom 641/37, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Riešenie skladby č. 3040 (Packa a Klemanič): Zvodnosti 1.Jd3? hrozí 2.De5 a Df4 mat, 1...c:d3 2.D:d4 mat, 1...g5, Jf7 2.De5, Df4 mat, 1...D:c2!, 1.Je2? hrozí 2.Df4, Dd4 mat, 1...V:g4 2.De5 mat, 1...g5, Da1 2.Dd4, Df4 mat, 1...e5!, riešenie 1.Jc6 hrozí 2.Dd4, De5 mat, 1...V:g2 2.Df4 mat, 1...Jf7, Da1 2.Dd4, De5 mat. Zaujímavá kombinácia cyklických dvojitých hrozieb s obranami a poloobranami.


Pat a mat 21

Po vyše dvojročnej prestávke sa priaznivci kompozičného šachu dočkali ďalšieho čísla Patu a matu. Má opäť 32 strán a bohatý obsah: správy o SOKŠ a 5. WCCT, výsledky piatich slovenských súťaží, štyri odborné články, rebríčky riešiteľov, riešenia skladieb a rozličné ďalšie správy. Časopis pripravuje nová redakcia pod vedením J. Brabca. Záujemcovia o číslo môžu napísať na adresu distribútora: Marian Červenka, Starhradská 6, 851 05 Bratislava.

* V súčasnosti platný rebríček slovenských šachistov má na čele toto poradie: 1. Ftáčnik 2585, 2. Štohl 2565, 3.Timoščenko 2540, 4. Maník 2465, 5. Pčola 2445, 6. Plachetka 2445, 7. Salai 2435, 8. Tibenský 2420, 9. Priehoda 2400, 10. Gažík 2395, 11. Mrva 2395, 12. Balogh 2390, 13. Lanč 2390, 14. Báňas 2385, 15. Lipka 2365 atď.

* K Albumu FIDE 1989-1991 dopĺňame, že k našim medzinárodným majstrom J. Valuškovi a J. Brabcovi sa priblížili P. Gvozdják a Š. Sovík: prvému chýba k titulu už len 0,17 bodu (!) a druhému 4,5 bodu. Takže zrejme nabudúce... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred