Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.10.1997)


Skladba č. 3042D. Müller

I. cena

Pituk 90 C 31.12.1994

Mat 2. ťahom


 

Skladba č. 3043 – originál

Stanislav Vokál, Košice

Mat 4. ťahomPitukov turnaj

Jubilejná súťaž majstra Pituka sa skončila úspechom nemeckého autora Dietera Müllera: jeho nekonvenčná dvojťažka obsahuje päť šachov bielym kráľom, z ktorých štyri sú zvodnosťami. V originálnej štvorťažke si treba všimnúť tematický pokus 1.Dc7?, ktorý nevychádza pre 1...Vf8! Riešenia oboch skladieb pošlite do 27. októbra t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: 3042 b. Kg5 Vh5 Vh7 Sc8 Sf2 Jb6 Jf6 Pc2 d2 e6 (10), č. Kc5 Db1 Vf8 Vh8 Se1 Sg8 Ja3 Je8 Pa5 a6 b3 c6 e3 (13), biely začne a dá mat druhým ťahom; 3043 b. Ka3 Dc1 Vh1 Vh6 Sh2 Pf6 (6), č. Kg8 Vb1 Vd8 Sa8 Ja2 Pb3 e3 f7 g5 g6 (10), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom.)

* Knihy za riešenie skladby č. 3033 vyhrávajú: Katarína Bandžuchová, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves, Zuzana Brtáňová, 962 04 Kriváň 433 a Bohuš Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica.

Riešenie skladby č. 3038 (Valuška): Zdanlivé hry 1...K:d4, Sf2, d:c4 2.Dc3, Dd2, Sd2 mat, zvodnosti 1.Dg3? tempo a po rovnakých obranách 2.Df4, De5, f4 mat, 1...e1!, 1.Sc7? tempo a 2.Dd2, Dc3, D:e2 mat, 1...a5!, riešenie 1.Jd3 tempo a 2.Sb6, D:f2, Dd2 mat. Štvorfázová zámena troch matov, ale kombinovaná so zámenou obrán, lebo mat Dc3 sa vyskytuje dvakrát a Dd2 dokonca trikrát!

Riešenie skladby č. 3039 (Mlynka): Zdanlivé hry 1...f4, J:d5, Jf3 2.Sh7, S:d5, g:f3 mat, zvodnosť 1.Se3? hrozí 2.De5, Dd4, Jc5 mat, 1...e6, Jc7~, e5 po 2 matoch, 1...f4, Ja6, Jb5 po 1 mate, 1...Je6!, riešenie 1.Dd2 hrozí 2.Df4, De3, Jc5 mat a analogický obsah ako vo zvodnosti, navyše 1...K:d4 2.Va4 mat. Veľmi originálna "fantázia" na tému viacerých hrozieb.


Riešiteľské normy

Nakoniec ešte jedna dobrá správa z kongresu v Pule: podľa nových klasifikačných smerníc prvú normu pre titul majstra FIDE v riešení splnili Kolčák a Klemanič (ešte za majstrovstvá sveta 1996), ako aj Širáň (za tohtoročný "open", kde na 25. mieste dosiahol 80,8 % bodov víťazov). Tieto úspechy budú iste dobrou motiváciou pre účasť a výsledky na súťažiach v roku 1998!

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 17. októbra t. r. od 18. h v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred