Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.10.1997)


Skladba č. 3041L. Packa

I. cena

"Najprv čierny" 1997

Mat 2. ťahomZačne čierny

Ďalšia úspešná slovenská skladba z pulského kongresu je na dnešnom diagrame. Podľa klasických pravidiel by mal začínať biely, ale keďže čierny nemohol uskutočniť svoj posledný ťah, musí začínať sám – a až potom (teda po ťahu 0...b6, resp. 0...b5) dá biely mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 20. októbra t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kf5 Da3 Va4 Sd8 Ja5 Jc1 Pa7 b2 b3 c7 g4 (11), č. Kd6 Sc8 Pa6 b7 c5 c6 d5 d7 (8), biely dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 3031 a 3032 vyhrávajú: Peter Guzy, Jedlinka 22, 086 36 Nižná Polianka, Matej Roszkoš, Nová 16, 931 01 Šamorín a Marián Šišmiš, 956 41 Horné Naštice 98.

Riešenie skladby č. 3036 (Ložek a Formánek): Zvodnosť 1.Dg3? hrozí 2.Jc3 mat, 1...Ke6, Ke4 2.Jb6, Sb1 mat, 1...Je7!, riešenie 1.Dh4 hrozí 2.Je7 mat, 1...Ke6, Kg6 2.J:f6, Jf4 mat. Zámena hrozby, zámena matu a zámena variantu. Za malý doplnok možno pokladať zvodnosť 1.Kh3? s hrozbou 2.Sb1 mat a vyvrátením 1...Kg6!.

Riešenie skladby č. 3037 (Čižmár): 1. riešenie: biely vráti 1.0-0-0 a dá 1.Jb5 mat; 2. riešenie: namiesto 1.b5:c6 en passant dá 1.V:a6 mat; 3. riešenie namiesto 1.c:Jd8S dá 1.c8J mat! V treťom riešení možno (retroanalýzou) dokázať, že na d8 nestál čierny strelec. Autor využil všetky tri "extra" prvky šachu: rošádu, branie mimochodom a premenu pešiaka.


Ešte z kongresu

40. svetový kongres schválil (s prestávkami po 25 rokoch práce!) nový Kódex kompozičného šachu, ktorého súčasťou sú nielen pravidlá kompozície, ale aj smernice pre skladateľské a riešiteľské súťaže. Pravda, s väčším záujmom sa stretlo vydanie Albumu FIDE 1989-1991. Pre nás najpríjemnejším dôsledkom bolo splnenie normy majstra FIDE v skladaní naším Petrom Gvozdjákom (za 14,5 bodu). Nový album však spôsobil aj obnovenie diskusie o majstrovstvách sveta v skladaní a nakoniec ich pomerne prekvapujúce schválenie. Základom hodnotenia skladateľov v tejto novej vrcholnej súťaži sa stal práve počet získaných bodov v jednotlivých oddeleniach albumu. K oficiálnemu vyhláseniu prvých majstrov sveta síce nedošlo, ale my už teraz vieme, že sa nimi stanú: vo dvojťažkách Slesarenko (Rusko), v trojťažkách Keller (Nemecko), v mnohoťažkách Vladimirov (Rusko), v štúdiách Gurgenidze (Gruzínsko), v pomocných matoch Janevski (Macedónsko), v samomatoch Petkov (Bulharsko), v retroskladbách Kisľak (Rusko) a v ostatných exoskladbách Sphicas (USA). Naša "delegácia" na kongrese rozdávala aj čerstvé 21. číslo obnoveného časopisu Slovenskej organizácie kompozičného šachu Pat a mat, ale o ňom až o 2 týždne. – Za nového člena PCCC bol prijatý Azerbajdžan. Nasledujúci svetový kongres kompozičného šachu (s voľbami funkcionárov) bude v St. Peterburgu od 25. júla do 1. augusta 1998. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred