Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.9.1997)


Skladba č. 3038Ján Valuška

I. cena

Revista de Sah 1969

Mat 2. ťahom


Skladba č. 3039 – originál

Karol Mlynka, Bratislava

Venovaná Jánovi Valuškovi

Mat 2. ťahomValuškova dvojťažka

Náš súčasný jubilant mal iba 22 rokov, keď v rumunskom šachovom mesačníku uverejnil skvelú dvojťažku, ktorú reprodukujeme na prvom diagrame: sú v nej zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...K:d4, Sf2, d:c4 2.Dc3, Dd2, Sd2 mat, zvodnosti 1.Dg3?, 1.Sc7? a riešenie – vcelku s neuveriteľnou kombinovanou zámenou troch matov v štyroch fázach! Na druhom diagrame je dvojťažka, ktorú jubilantovi venuje jeho o tri roky starší priateľ: obsahuje zdanlivé hry 1...f4, J:d5, Jf3 2.Sh7, S:d5, g:f3 mat a zvodnosť 1.Se3?, pričom vo zvodnosti a riešení sa ukážu trojice hrozieb. Riešenia oboch skladieb pošlite do 6. októbra t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3038 b. Kc6 De1 Vd8 Ve8 Sa5 Sc4 Jc1 Jg5 Pb3 d4 f3 f5 f6 (13), č. Ke3 Vh1 Se6 Sg1 Pa6 d5 e2 f7 h2 (9); 3039 b. Kc1 Dc3 Va5 Sd4 Sg8 Jd3 Je1 Pd5 g2 (9), č. Ke4 Vh3 Sb8 Jc7 Jh2 Pe7 f5 g3 h4 (9); v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 3028 a 3029 vyhrávajú: Marián Juhás, 067 45 Topoľovka 136, Jozef Martiniak, 900 42 Dunajská Lužná 437 a Vincent Škerlík, E. M. Šoltésovej 25, 052 01 Spišská Nová Ves.


Valuška 50

Jeden z najvýznamnejších slovenských šachových skladateľov, medzinárodný majster Ján Valuška zo Zvolena, sa túto nedeľa dožíva svojej päťdesiatky. Je autorom okolo 400 skladieb, ale najmä treba zdôrazniť množstvo jeho medzinárodných úspechov, ako turnajových, tak aj tvorivých, najmä v oblasti rekordných cyklických zámen matov a podobných tém. Bol majstrom ČSSR vo dvojťažkách v rokoch 1966-1968 a 1969-1971 a víťazom celoslovenských majstrovstiev 1964-1969, pričom sa prejavil aj ako autor vynikajúcich trojťažiek, mnohoťažiek, pomocných matov a iných skladieb. Jeho najväčším súťažným úspechom je zisk dvoch zlatých medailí vo 4. svetovej súťaži (1990) – za dvojťažku a reflexný mat. V Albumoch FIDE dosiahol najviac bodov spomedzi všetkých Slovákov, bol aj výborným riešiteľom a rozhodcom skladateľských súťaží. Pri príležitosti jeho jubilea mu želáme v dobrom zdraví ešte veľa kompozičných úspechov! (Jednu z jeho najlepších dvojťažiek publikujeme na prvom diagrame.) (-kh)


Vzad <<  >> Vpred