Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.12.1997)


Skladba č. 3060 – originál

Ľudovít Lačný

Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahom


Skladba č. 3061

J. Stewart a Wolfgang Pauly

La Tribune de Genéve 1925

Mat 3. ťahomDvojročná súťaž

Tesne pred záverom našej dvojročnej skladateľskej súťaže uverejňujeme výbornú originálnu dvojťažku nášho majstra, obsahujúcu zdanlivé hry 1...Jf4~, Jd5, Ve3, V:e2 2.Dd8, Vc4, Vc4, J:e2 mat. A keďže je tu už čas vianočný, vybrali sme pre našich riešiteľov klasický "prídavok": trojťažku dvojice autorov, z ktorých Rumun Pauly patril svojho času k najlepším svetovým šachovým skladateľom. Je iste zaujímavé, že aj po úvodnom ťahu čierneho môže biely dať mat druhým ťahom... Riešenia oboch skladieb pošlite do 5. januára 1998 na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3060 b. Ka1 Db8 Vc3 Vh4 Sh1 Sh2 Je8 Jg1 Pb3 c5 d2 e2 e5 (13), č. Kd4 Dh8 Ve4 Vf5 Sh6 Jf2 Jf4 Pa5 a6 e7 f6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom; 3061 b. Ka1 Vb2 Sa8 Sd4 Je6 Jf4 Pa2 c5 h3 (9), č. Kf5 Pb3 h4 h5 (4), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy (z vydavateľstva Mladé letá) za riešenie skladby č. 3049 vyhrávajú: Zoltán Bazsó, Bučianska 8, 917 01 Trnava, Milan Fábry, Forgáchova bašta 7, 940 01 Nové Zámky a Ján Vulpíny, Liptovská Štiavnica 137, 034 01 Ružomberok.

Riešenie skladby č. 3054 (Vokál): intencia 1.0-0-0! s hrozbou 2.Vd8 mat. Biela rošáda dokazuje, že č. Sh4 nemohol vzniknúť premenou pešiaka na c1/e1 (na d2 by bol šachoval bieleho kráľa) a ide teda o pôvodného Sf8. To však vylučuje g7-g6 ako posledný ťah čierneho (pričom f7:g6, resp. h7:g6 nebolo možné pre nedostatok bielych kameňov, keďže b. Vh1 nemohla opustiť svoj kút). Inými slovami: posledný ťah musel čierny vykonať kráľom alebo vežou, z čoho vyplýva, že už nemá právo na rošádu. Pravda, napriek tomu je skladba neriešiteľná po 1...S:g5+. Oprava.

Riešenie skladby č. 3055 (Pituk): 1. riešenie 1.Ve6 Jf6 2.Sd6 Jd7 mat, 2. riešenie 1.Je6 Kb8! 2.Ve4 J:f3 mat, 3. riešenie 1.Ke6 Je4 2.Je5 Jg5 mat. Tri pekné riešenia zjednotené prvými ťahmi na to isté pole, zacloňovaním čiernej dámy a modelovými matmi. (S čiernym Sd8 by išlo aj 1.Ve6 Jd6 2.Sf6 Jf7 mat.)


Slovensko – Tunisko 7:5

V dvojkolovom medzištátnom zápase na 6 šachovniciach (v Prievidzi) zvíťazili naši reprezentanti, za ktorých bodovali: Petrán a Hagara po 2, Tibenský 1,5, Maroš 1, Pčola 0,5, Mrva 0, keď trojica najlepších (Ftáčnik, Štohl, Timoščenko) neštartovala. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred