Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.1.1998)


Skladba č. 3067 – originál

Pavol Vlček, Ochodnica

Mat 2. ťahomPrvá dvojťažka

Našu novú skladateľskú súťaž otvárame dvojťažkou s klasickým úvodníkom a piatimi peknými variantmi. Jej riešenie pošlite do 2. februára t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kg6 Dc8 Vg5 Sh1 Jd7 Pc3 h3 h5 (8), č. Kd5 Ve4 Jf5 Pd6 e6 e7 g7 h2 h4 (9), biely, ktorý začne, dá mat najneskôr svojím druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 3054 a 3055 vyhrávajú: Stanislav Hudák, 067 45 Topoľovka 45, Michal Ondráš, Okružná 102, Bl.13/D, 022 01 Čadca a Peter Slávik, 013 14 Kamenná Poruba 411.

Riešenie skladby č. 3059 (Bednár): 1.c4 hrozí 2.J:b3+, J:d3+, Dc3+, Vd2, 1...J:e5, Jd4, V:f3 2.J:b3+, J:d3+, Dc3+ a 2...Kd1 3.Vd2, resp. Dd2 mat. Pokusy 1.c:b3? (c:d3?, c3?) vždy s dvoma hrozbami viaznu na 1...J:e5!(Jd4!,V:f3!). Cyklická zámena funkcií polí ("Bednárova téma") v syntéze s ďalšími témami tvorí zaujímavý celok.

Riešenie skladby č. 3060 (Lačný): Zdanlivé hry 1...Jf4~, Jd5, Ve4~, V:e2 2.Dd8, Vc4, Vc4, J:e2 mat, riešenie 1.Jc7 hrozí 2.Jf3 mat, 1...Jf4~, J:e2, Ve4~, V:e5 2.Vc4, J:e2, Je6, Vc4 mat (1...K:e5 2.Jf3 mat). Originálna a obsažná zámena obrán a matov v rámci predĺžených obrán dvoch čiernych figúr má iste vysoké ašpirácie v našej skladateľskej súťaži.

Riešenie skladby č. 3061 (Stewart a Pauly): Zdanlivá hra po jedinom ťahu čierneho 1...b:a2 2.Vb7! Ke4 3.Vf7 mat, riešenie 1.Sh1 (hrozba 2.c6 b:a2 3.Vb5 mat sa neuplatní) 1...b:a2 2.Vg2! Ke4 3.Vg5 mat. Zdvojená indická téma vo forme núdzovky.

Riešenie skladby č. 3062 (Pituk): Zdanlivé hry 1...Je5~, Jg5~ 2.Jg6, Je6 mat, riešenie 1.Jf2 hrozí 2.V:f5 mat, 1...Jd3, Je:f3, Jg5~, Jg:f3 2.J:d3, Jd6, Jh3, Je6 mat (1...K:f3 2.V:f5 mat). Zámena obrán v spojení so zámenou matov pri použití ľubovoľných ťahov jazdcov, resp. ich predĺžených obrán.


Nedeľná Pravda 1998-1999

Všetky originálne šachové skladby uverejnené v našej rubrike počas uvedených dvoch rokov budú zaradené do skladateľskej súťaže, ktorú rozdelíme do štyroch alebo piatich oddelení (dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie, ostatné skladby). Osobitne sa budú hodnotiť skladby začínajúcich autorov (do troch rokov od prvotiny). Autori víťazných skladieb získajú peňažné ceny pri minimálnom finančnom fonde 9000 Sk. Súťaž je vypísaná len pre autorov s trvalým bydliskom na Slovensku.


25 rokov krúžku

V piatok 23. januára oslávi Bratislavský krúžok kompozičného šachu 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa uskutoční v Dome kultúry Ružinov (na Ružinovskej ulici) hodinová riešiteľská súťaž o ceny 300, 200 a 100 Sk. Účasť na súťaži je voľná, vklad 20 Sk, prezentácia účastníkov (ktorí si majú priniesť vlastné šachovnice) o 17.45 hod., začiatok súťaže 18.15 hod. Pripomíname ešte tematickú súťaž v skladaní pomocných matov, o ktorej sme písali pred týždňom. Na oboch súťažiach budú srdečne vítaní aj nečlenovia krúžku! (-kh)


Vzad <<  >> Vpred