Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.1.1998)


Skladba č. 3066Neznámy autor

Domová pokladňica 1848, str. 263

Mat 5. ťahom150 rokov

Pre Slovensko taký významný rok 1848 sa zapísal aj do histórie nášho šachu: v tomto roku bol totiž na Slovensku uverejnený prvý šachový diagram a zároveň prvá šachová skladba. Miestom udalosti sa stal rodinný kalendár Domová pokladňica, vydávaný v Skalici významným kultúrnym dejateľom Danielom Lichardom. Nevieme, kedy presne druhý ročník kalendára vyšiel, ale v januári 1848 ho mali slovenské rodiny už iste vo svojich domovoch. A nemohli prehliadnuť veľký šachový diagram na str. 263, ku ktorému bol pripojený tento text: "Bjela stránka má prví krok a s pjatím ťahom dá čjernemu královi matt". Bohužiaľ, dodnes nie je známe, kto bol autorom historickej päťťažky. Ale zo skutočnosti, že jej úroveň nebola ani na vtedajšiu dobu vysoká, možno usúdiť, že išlo o originál neskúseného slovenského autora (že by Licharda?). Pravda, treba oceniť jednoznačnosť úvodníka 1.De7, i keď úloha má sedem hrozieb a aj po najlepšej obrane 1...Jf6 duálové pokračovanie. Slávny diagram predkladáme dnes našim čitateľom a veríme, že z neho budú mať rovnaké potešenie ako čitatelia kalendára spred 150 rokov... Dokončenie riešenia pošlite do 26. januára t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kb2 Da3 Vh2 Sa1 Jb5 Jh7 Pb3 c4 f3 g3 g4 (11), č. Ke5 Dh8 Vd4 Vd8 Sc8 Sg5 Jb1 Je8 Pb6 d3 e3 e4 e6 g7 (14), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom.)

* Knihy za riešenie skladieb č. 3052 a 3053 vyhrávajú: Karol Kapusta, Janka Kráľa 2598, 022 01 Čadca, Jaroslav Karel, V Zápolí 1255, 141 00 Praha 4 – Michle, Česko a Martin Vlha, Južná 10, 921 01 Piešťany.

Riešenie skladby č. 3057 (Sovík): 1.Vf8 hrozí 2.Ve6+ K:d5 3.V:d6+ Ke4 4.Sd5+ J:d5 5.Ve6 mat, 1...e5 2.Jf6+ K:f4 3.J:h5+ Ke4 4.Vf4+ S:f4 5.Jf6 mat, 1...Jd7 2.Jc3+ K:d4 3.Jb5+ Ke4 4.Dd4+ V:d4 5.Jc3 mat. Tri výborné analogické varianty na tému 5. WCCT. Rozhodcovi svetovej súťaže asi prekážalo slabšie využitie Sa7, ale podľa nášho názoru si päťťažka zaslúžila čelné umiestnenie.

Riešenie skladby č. 3058 (Lačný): Zdanlivé hry 1...V:f5, S:c1, Kf3, K:d5 2.V:g4, Vg3, Vh2, V:g4 mat, riešenie 1.Sg3 hrozí 2.Vf2 mat a po rovnakých obranách maty v poradí 2.Ve2, Vd2, Vg1, Vc2 mat (1...K:f5 2.Db1 mat). Zaujímavo motivovaná zámena štyroch matov so sólom bielej veže: po vylúčení zjavne nepôvodných skladieb v tomto oddelení 2. WCCT mal Lačný postúpiť na 4. miesto...


Skladateľská súťaž

Bratislavský krúžok kompozičného šachu vypisuje súťaž v skladaní dvojťahových pomocných matov na tému matov s otvorením pôsobnosti bielej figúre na pole alebo polia okolo čierneho kráľa (tzv. nepriama batéria). Prípustné sú všetky formy pomocného matu podľa ortodoxných pravidiel šachu (napr. zdanlivé hry, viac riešení, dvojníky atď.). Skladby (najviac dve od autora) treba posielať do 23.1.1998 (25. výročie krúžku!) na adresu rozhodcu: B. Formánek, Zimná 2, 821 02 Bratislava. Ceny: 700, 500, 300 a 100 Sk.

* Prvé novoročné stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 9. januára od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred