Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.8.1997)


Skladba č. 3033 – originál

Miroslav Kasár, Brezno

Mat 2. ťahomZámena variantov

17-ročný autor dnešnej dvojťažky, ktorý začínal minulý rok v Práci, sa našim riešiteľom predstavuje zámenou štyroch variantov (keby začínal čierny 1...V:f4, Vd4, D:c4, J:c3 2.J:f4, V:d4, V:d6, J:c3 mat – čo sa zmení po úvodníku?). Riešenie skladby pošlite do 15. septembra t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kc1 Dh5 Vc4 Vf6 Sa3 Sb5 Je2 Jg4 Pb3 c3 f4 g6 (12), č. Kd5 Dc7 Ve4 Se5 Jd1 Pb7 d6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom.) * Knihy za riešenia skladieb č. 3021-3023 vyhrávajú: Richard Berdis, Murgašova 7, 083 01 Sabinov, Miroslav Kasár, 9. mája 49, 977 01 Brezno, Dušan Koštial, Rastislavova 1300, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Martin Kožušník, 023 55 Vysoká nad Kysucou, Cyril Opalek, Šumavská 36, 821 08 Bratislava a Dušan Pakoš, Chotárna 9, Priekopa, 036 08 Martin 8.

Riešenie skladby č. 3028 (Gordian a Rudenko): Zdanlivé hry 1...e:d5, g:h4 2.De2, D:g6 mat, pokusy 1.D:e6? hrozí 2.De2 mat, 1...g:f4!, 1.D:g6? hrozí 2.Dh5 mat, 1...Se8!, riešenie 1.J:f5 hrozí 2.Je3 mat, 1...e:f5, g:f4, g:f5, K:f5 2.De2, D:g6, Dh5, D:e6 mat Zámena dvoch obrán v spojení so zámenou funkcií ťahov vzhľadom na pokusy.

Riešenie skladby č. 3029 (Hlinka): 1.Vh7 (1.Vh8? g5!) 1...g5! (1...Ve4 2.Vf7+ Ke2 3.V:e7 Kf2 4.Vf7+ Kg3 5.Vf1 g5 6.Vg1+ Kf4 7.Vf1+ Kg4 8.Kg2=) 2.Vf7+ (2.Kh2? Vh4+ 3.V:h4 g:h4 4.Kh3 Kf2 5.K:h4 Kf3 6.e6 Kf4 7.Kh3 Kf5 8.Kg3 K:e6 9.Kf4 Kd5 č. v.) 2...Vf4 3.e6 Kf2 4.Kh2 Vf3! 5.Vg7! (5.V:e7? g4 6.Vf7 g3+ 7.Kh3 g2+ 8.V:f3+ K:f3 9.e7 g1D 10.e8D Dg3 mat) 5...Vf4! 6.Vf7! Vf3 7.Vg7 Vf6! 8.Kh3! (8.Vf7?! g4 9.V:f6+ e:f6 10.e7 g3+ 11.Kh3 g2 12.e8D g1D 13.Kh4 Dg3+ 14.Kh5 Dg5 mat) 8...Kf3 (8...V:e6 9.V:g5=) 9.Vf7! Vf4 (9...g4+ 10.Kh4 g3 11.V:f6+ e:f6 12.e7 g2 13.e8D g1D=, lebo čierny kráľ je nevhodne postavený) 10.Kh2! Kf2 (10...g4 11.V:e7 g3+ 12.Kh3 g2 13.Vg7=, 10...Kg4 11.V:e7 Ve4 12.Ve8 Ve2+ 13.Kg1 Kg3 14.Kf1=) 11.Kh3 atď. (11.Kh1? Vf3 12.Kh2 g4 č. v.). Zaujímavá pozičná remíza po náročnom boji, vyžadujúcom dobrú znalosť teórie vežových koncoviek.


6. WCCT

K téme trojťažiek 6. svetovej súťaže podal rozhodca takéto vysvetlenie: a) Ak sú tematické čierne figúry Vb1 a Vf1, tematickou líniou je a1-h1 (a nie b1-f1, resp. c1-e1). Na tematickej línii môžu stáť iné kamene. Tematická línia sa môže vytvoriť až počas riešenia. b) Tematické zaclonenie sa môže uskutočniť aj jednou z tematických líniových figúr, ale len za predpokladu, že pole alebo polia na línii skutočne treba napadnúť čiernou líniovou figúrou (nestačí, keď figúra sa jednoducho pohybuje po línii v protismere, ako je to pri antibristolskej téme). Bohužiaľ, príklad na túto možnosť rozhodca neuviedol. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred