Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(2.4.2011)


Skladba č. 588Gyula Breyer

Pesti Napló 21.5.1910

Mat 2. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Ka5 Df7 Sc1 Sh7 Pd6 (5), č. Kd4 Pc4 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Išlo o prvotinu známeho budapeštianskeho šachového majstra (1893-1921), ktorý v posledných dvoch rokoch svojho života býval v Bratislave a tu bol pochovaný. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 587 (Gold): 1.Ke3! hrozí 2.Db1 mat, 1...Kc1 2.Ke2 mat, 1...Ke1 2.Dh1 mat, 1...Sc2 2.Dh1 mat. Výborný úvodník a tri zaujímavé varianty. Navyše je malá zvodnosť 1.De3? s hrozbou 2.Dd2 mat, variantom 1...Kc2 2.Dd3 mat a vyvrátením 1...b1J! (ff)


Vzad <<  >> Vpred